Göteborgs universitet

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

Bild
Närbild på en grön kameleont
Länkstig

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier strävar efter att länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet kring biologisk mångfald samt att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet.

Centret har ett globalt synsätt som sträcker sig långt utanför landets gränser. Det bygger på ett samarbete mellan arton partners och har sitt säte vid Göteborgs Universitet. Centret och dess samarbetspartner vill samla forskarna och allmänheten för att skapa ökad förståelse och uppskattning för naturen omkring oss. Ta reda på mer i den korta filmen om oss från 2018. Vi har fortsatt att växa sedan dess.

Nyheter