Göteborgs universitet
Bild
Barn som går på en grön stig ut i naturen
SamBio: Samverkan för Biologisk mångfald – kunskap, känsla, krafttag
Foto: Jenny Klingberg

Beskrivning av projektet​

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot vår framtid. Även i Sverige pågår en utarmning av biologisk mångfald. Projektet SamBio syftar till att bygga och sprida kunskap om varför biologisk mångfald är viktigt och väcka engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland. Projektet riktar sig delvis till barn och unga (skolor och lärare) men också till näringslivet. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Göteborgs Universitet samt en rad publika aktörer i regionen (museer, akvarier, djurparker, botaniska trädgårdar, science centers).

Översikt och mål

Projektet, som koordineras av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) vid Göteborgs universitet, syftar till att bygga och sprida kunskap om och engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland för att stödja genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Målgruppen för projektet är delvis barn och unga (inklusive skola/lärare), delvis näringslivet i Västra Götaland.​

Projektet bygger på samverkan mellan 22 aktörer i Västra Götaland inklusive muséer, akvarier, djurparker, botaniska trädgårdar, science centers, samt forskare från en rad institutioner vid Göteborgs Universitet. Läs mer om vilka organisationer som är med i projektet här. Projektet arbetar delvis för att göra biologisk mångfald till ett tillgängligt koncept i syfte att ge skolbarn och lärare tillgång till aktuell och relevant information och roliga aktiviteter kopplade till biologisk mångfald oavsett var i Västra Götaland de befinner sig. ​

Den andra delen av projektet fokuserar på ökat samarbete, kunskapsdelning och kompetensuppbyggnad med fokus på näringslivet. Det övergripande syftet med projektet är att stärka befintliga kopplingar och skapa nya samarbeten för att öka förståelsen för vad biologisk mångfald är, varför det är viktigt och vad vi kan göra på kort och lång sikt för att bevara den. ​

Det långsiktiga målet av projektet är en bättre informerad allmänhet i Västra Götaland och mer initierade beslutsfattare i näringslivet under de kommande åren, vilket leder till en långsiktigt positiv påverkan på biologisk mångfald som ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Finansiering​

Projektet leds av Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier (GGBC) vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs Universitet. Projektet ”SamBio: Samverkan för biologisk mångfald - kunskap, känsla, krafttag” kommer att pågå 2023–2025 och finansieras av Västra Götalandsregionen.​