Göteborgs universitet
Bild
Bild av levermossan Tetralophozia setiformis
Foto: Anna Pielach

Utbildningar

Många av våra medlemmar är lärare eller guider hos våra partners. Vi har därmed massor av intressanta utbildningar på gång på GGBC som sträcker sig från förskoleklasser på Göteborgs naturhistoriska museum till doktorandkurser vid Göteborgs universitet. Alla har inriktning på biologisk mångfald, från den grundläggande förståelsen av den till verktygen nödvändiga för att utforska den på ett djupare plan.

Kurser inom biodiversitet

På GGBC vill vi vara med och utbilda den kommande generationen av biodiversitetsforskare samt öka medvetenhet kring biologisk mångfald. Med hjälp från rutinerade forskare och lärare från våra partners anordnar vi kurser som riktar sig till doktorander, studenter och allmänheten. 

Forskarnivå:
Target capture for Illumina sequencing
kursansvarig: Tobias Andermann
Mar. 21, 2022–Mar. 25, 2022, Tjärnö

Forskarnivå: Analys av rumslig data i R
kursansvarig: Søren Faurby
3-7 oktober 2022, Zoom

Grundnivå: Biodiversitet i Västsverige 
kursansvarig: Allison Perrigo
4 Jul 2022 - 7 Aug 2022

Grundnivå: Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet 
kursansvarig: Christine Bacon
29 Aug 2022 - 15 Jan 2023

Deltagare vid en GGBC workshop i klassrummet
Deltagare vid en av våra biodiversitetsinformatik workshop under hösten 2019.

Kommande kurser

Håll utik på denna yta för kommande kurser eller skriv upp dig på vårat nyhetsbrev för att aldrig missa en kursannonsering från GGBC!

Pedagognätverket

Här kan våra pedagoger och lärare sammanstråla för att samarbeta kring nya projekt eller helt enkelt dela med sig av idéer om hur vi bäst förmedlar vad biologisk mångfald är och varför den är så viktig. Jobbar du med utbildning och biologisk mångfald? Kontakta helen.ekvall@vgregion.se.

Nerladdningsbara undervisningsmaterial

Vill du lära dig eller andra om Västsveriges 500 vanligaste och mest karakteristiska djur? Besök GGBC:s internationella sida för att hämta undervisningsfiler skapade av GGBC:s forskare.