Göteborgs universitet
Bild
GGBC styrgrupp på en trappa utanför Kristineberg forskningsstation

Styrgrupp och ledarskap

GGBCs styrgrupp består av representanter från våra alla våra 17 partnerorganisationer. Styrgruppen jobbar tätt tillsammans med centrets föreståndare och projektsamordnare. Tillsammans utvecklar styrguppen och centrets ledarskap visionen för GGBC för att se till att vi maximerar och accelererar forskningen och kunskapen kring biologisk mångfald.

GGBCs Styrgrupp

Mari Källersjö, Botaniska (Ordförande)
Mari är föreståndare för Botaniska trädgården i Göteborg. Mari har en bakgrund inom systematik.

Mari Källersjö

Ulrika Palme, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola
Ulrika är lektor vid Chalmers Tekniska Högskola med forskningsfokus som inkluderar markanvändnings påverkan på biologisk mångfald.

Ulrika Palme

Stefan Örgård, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Stefan är enhetschef vid Göteborgs Naturhistoriska Museum. Han har en bakgrund inom marin ekologi och mångårig erfarenhet inom kommunikationsvetenskap.

Stefan Örgård

Helen Sköld, Havets Hus
Helen är akvariechef vid Havets Hus i Lysekil samt docent i marin zoologi vid Göteborgs Universitet.

Helen Sköld

Claes Persson, Herbarium GB
Claes är lektor och förståndare för Herbarium Gb vid Göteborgs Universitet. Hanär även chefredaktör för the Flora of Ecuador och har en gedigen kunskap om Sydamerikansk västsystematik

Claes Persson

Matthias Obst, Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Matthias är docent i marinbiologi vid Göteborgs Universitet. Han har en bakgrund inom infrastruktur och miljöarbete i den marina miljön och har ett fokus på utveckla system för övervakning av biologisk mångfald i marina miljöer.

Matthias Obst

Robert Björk, Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet
Robert är universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på växters respons på fluktuationer i växthusgaser, framförallt på tundran.

Robert Björk

Björn Källström, Sjöfartsmuseet och Akvariet Göteborg
Björn är utvecklingsledare vid Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg och leder för tillfället ombyggnationen av akvariet. Han är involverad i havet.nu och ägnar sig åt mycket utbildning ritkad mot allmänheten.

Björn Källström

Håkan Sigurdsson, Universeum
Håkan är Vetenskaplig ledare vid Universeum. Han har en PhD inom biofysik från Stockholms Universitet och en Msc examen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har jobbat med vetenskapskommunikation vid Universeum sedan 2008 och innan dess inom lifescience och IT.

Håkan Sigurdsson

Henrik Aronsson, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Henrik är prefekt vid Instutiotionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs Universitet. Hans forskning involverar tarnsportmekanismer i växter med fokus på salttolerans i vete.

Henrik Aronsson

Lena Gipperth, Centrum för Hav & Samhälle, Göteborgs Universitet
Lena är föreståndare för Centrum för Hav och Samhälle vid Göteborgs Universitet. Hon är även professor vid Instutitionen för juridik vid Göteborgs Universitet och hennes forskningsintressen inkluderar miljörätt i marina miljöer.

Lena Gipperth

Mats Höggren, Nordens Ark
Mats är VD på Nordens Ark, en svensk ideell organisation med fokus på att bevara utrotningshotade arter. Han har en bakgrund inom biologi.

Mats Höggren

Linda Thelin, Slottsskogens Djurpark
Linda jobbar som zoologisk kurator vid Slottskogens Djurpark. Hon har en bakgrund inom biologi, och pedagogik. Linda jobbar med biologisk mångfald och hållbarhetslösningar.

Linda Thelin

Bengt Larsson, Västkuststiftelsen
Bengt är vice VD vid Västkuststiftelsen och fokuserar på att bevara biologisk mångfald inom skyddade områden i Västsverige. Han har en bakgrund inom biolog med fokus på ekologisk zoologi.

Bengt Larsson

Marie Stenseke
Marie Stenseke är professor in humangeografi på Institutionen för ekonomi och samhälle. Hon forskar kring biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Marie Stenseke

John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet
John Munthe är förskningschef vid IVL och programchef för Mistra SafeChem - ett initiativ som främjar hållbar kemiindustri i Sverige. 

John Munthe

Adjungerad styrgrupp

Kennet Lundin
Kennet är kurator vid Göteborgs Naturhistoriska Museum samt är docent inom marinbiologi vid Göteborgs Universitet. Kennets forskning fokuserar på nakensnäckor och andra marina invertebrater.

Kennet Lundin

Mats Niklasson
Mats är vetenskaplig ledare vid Nordens Ark. Han jobbar med flertalet konservationsprojekt, bl.a. ett Interreg finansierat projektet som fokuserar på nordiska bin.

Mats Niklasson

Ledarskap

Föreståndare

Allison Perrigo

Allison är föreståndare vid GGBC. Hon har en bakgrund inom ekologi (BSc, University of British Colombia, Canada) och systematisk biologi (PhD, Uppsala Universitet) samt har jobbat med vetenskaplig kommunikation via sitt eget företag Forest Cat Editing. Hon är med-redaktör för boken Mountains, Climate and Biodiversity (Wiley, 2018) och har ett allmänt intresse för mönster för biologisk mångfald samt att kommunicera vetenskap till allmänheten.

allison.perrigo@gu.se

GGBC director Allison Perrigo

Projektsamordnare

Anna Pielach

Anna är projektsamordnare för GGBC. Hon har en bakgrund i landskapsarkitektur med inriktning på vegetationsekologi och hon har doktorerad inom botanik. After att ha jobbat som forskningsingenjör inom elektronmikroskopi i sju år återupptog hon sitt intresse för biodiversitetsfrågor. Utanför jobbet inventerar hon gärna mossor och slår ängar med lie. 

anna.pielach@bioenv.gu.se  

 

 

projektsamordnare Anna Pielach

Sekreterare

Jenny Klingberg

Jenny Klingberg jobbar vid Göteborgs Botaniska trädgård med vetenskaplig kommunikation och forskning. Hon är sekreterare för GGBCs styrgrupp. Hon har en bakgrund i applicerad miljövetenskap och hennes huvudfokus inom forskningen är ekosystemtjänster med fokus på hur träd kan påverka luftkvalitet i städer. 

sekreterare Jenny Klingberg

Advisory Board

 

Prof. Scott Edwards, Harvard University

Prof. Hugo de Boer, University of Oslo

Dr. Sandy Knapp, Natural History Museum London

Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

Prof. Jens Christian Svenning, Aarhus University