Göteborgs universitet

Studentprojekt

På GGBC pågår det mycket intressant forskning, både hos våra akademiska partners och de offentliga, så som exempelvis Göteborgs Naturhistoriska museet, Nordens Ark eller Havets Hus. I vissa projekt samarbetar universiteten med dessa externa partners vilket ger stor möjlighet till spännande examensarbeten på både kandidat- och masternivå. För att bli inspirerad, kolla in vår lista nedan för tidigare studentprojekt på GGBC och kontakta oss om du vill göra ett examensarbete om biologisk mångfald!

Våra examinerade masterstudenter

Djurs välfärd i social livscykelanalys
– Ett bidrag till mer omfattande hållbarhetsbedömningar

Hållbarhet består av tre aspekter: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där djurvälfärd ingår i social hållbarhet. De hållbarhetsbedömningar som vi gör av vår livsmedelskedja omfattar oftast enbart den ekologiska aspekten av hållbarhet. Genom att inkludera fler aspekter kan hållbarhetsbedömningar bli mer omfattande och visa en mer överensstämmande bild av vår livsmedelskedja.

I denna studie utfördes en litteraturstudie för att undersöka hur djurvälfärd kan inkluderas i social livscykelanalys. Resultaten applicerades på en fallstudie med syfte att jämföra svensk och dansk konventionell grisproduktion med avseende på djurvälfärd.

Du hittar avhandlingen här och mer information och kontaktuppgifter här.

Frida Edman, MSc i Miljövetenskap
Handledare: Søren Faurby (BioEnv, GU) och Serina Ahlgren (RISE)

Frida Edman

Påverkar fruktfärg den geografiska fördelningen av palmer (2020)
Olika fruktfärger lockar olika typer av matande djur med olika förmåga att sprida fröna. Här undersökte vi om palmer med fruktfärg som främst lockar mer rörliga djur har en större geografisk spridning.

Adrian Hill, MSc i biologi
Handledare: Christine Bacon, GU

Adrian Hill
Adrian Hill

Individens relativa inverkan på global förlust av biologisk mångfald (2020)
I det här projektet undersökte jag data från leveranskedjan för att avgöra vilka produkter vi i Europa köper som har störst inverkan på förlusten av biologisk mångfald i hotspots, med markanvändning som en proxy.

Louisa Durkin, MSc i biologi
Handledare: Allison Perrigo GU, Alexandre Antonelli GU, Kew Gardens, Kimberly Nicholas LU

Louisa Durkin
Louisa Durkin

Effekter av habitatfragmentering på bevarandeinsatser av två hotade växtarter, Eryngium maritimum och Mertensia maritima (2019)
Projektets syfte var att stödja Naturvårdsverkets bevarandeinsatser genom att undersöka påverkan av habitatfragmentering på tillståndet av Eryngium maritimum och Mertensia maritima. För att undersöka de potentiella effekterna av inavelsdepression på populationsminskningar korspollinerades individer inom båda växtarterna. Projektet var ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård och Länsstyrelsen i Göteborg på Kosteröarna.

Hanna Schork, civilingenjör i biologi
Handledare: Mats Havström och Mari Källersjö, Botaniska

Hanna Schork
Hanna Schork

Intresserad av att göra ett examensarbete inom biologisk mångfald?

Kontakta Søren Faurby för en lista över aktuella BSc- och MSc-projekt inom GGBC.