Göteborgs universitet

Studentprojekt

På GGBC pågår det mycket intressant forskning, både hos våra akademiska partners och de offentliga, så som exempelvis Göteborgs Naturhistoriska museet, Nordens Ark eller Havets Hus. I vissa projekt samarbetar universiteten med dessa externa partners vilket ger stor möjlighet till spännande examensarbeten på både kandidat- och masternivå. För att bli inspirerad, kolla in vår lista nedan för tidigare studentprojekt på GGBC och kontakta oss om du vill göra ett examensarbete om biologisk mångfald!

Våra examinerade doktorander och deras projekt

Bridging the past to the present: investigating species boundaries with herbarium specimens and next-generation-sequencing. A case study of circumpolar Silene sect. Physolychnis
Quatela, Anne-Sophie, Dec 01, 2023

Phylogenetic Relationships, Biogeography and Species Delimitation: A case study on southern African Silene (Caryophyllaceae)
Moiloa, Ntwai, Oct 19, 2023

Climate-associated human health effects
Chen Tzu Tung, Sep 15, 2023

Nutrient Transfer in Aquaponic Systems – Optimizing microbial processes for greater circularity and economic viability
Lobanov Victor, Jun 05, 2023

Modelling the Evolution of Species’ Ranges
Eriksson Martin, Oct 14, 2022

Thermal plasticity and limitations in tropical trees
Wittemann Maria, Sep 30, 2022

Hidden in the Genomic Maze: The Detection, Capture and Application of low-copy nuclear genes in the giant genomes of Aloe vera and relatives.
Yannick Woudstra, Nov 23, 2021

Etude taxonomique et biogéographique de quelques espèces du genre Silene L. (Caryophyllacées) en Algérie
Melilia Mesbah, Sep 14, 2021

Macroevolutionary patterns of neotropical psittacines associated with the new open habitats that emerged during the Andean orogenesis
Miriam Ramírez Herranz, Jan 22, 2021

Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning
Tobias Andermann, Dec 18, 2020

Towards data-driven biodiversity conservation in Africa
Harith Farooq, Dec 17, 2020

Taxonomy and Systematics of Thelephorales - Glimpses Into its Hidden Hyperdiversity
Sten Svantesson, Nov 20, 2020

Origin, evolution and biodiversity of the Neotropical herpetofauna : patterns and processes of the world's richest and most threatened biota

Josué Anderson Rêgo Azevedo, Oct 18, 2019

Assessing biodiversity : beyond the taxonomic impediment

Camila Duarte Ritter, Sep 07, 2019

Heathlands – a lost world?
Mattias Lindholm, May 24, 2019

Big data insights into the distribution and evolution of tropical diversity

Alexander Zizka, Apr 27, 2018

 

Djurs välfärd i social livscykelanalys
– Ett bidrag till mer omfattande hållbarhetsbedömningar

Hållbarhet består av tre aspekter: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där djurvälfärd ingår i social hållbarhet. De hållbarhetsbedömningar som vi gör av vår livsmedelskedja omfattar oftast enbart den ekologiska aspekten av hållbarhet. Genom att inkludera fler aspekter kan hållbarhetsbedömningar bli mer omfattande och visa en mer överensstämmande bild av vår livsmedelskedja.

I denna studie utfördes en litteraturstudie för att undersöka hur djurvälfärd kan inkluderas i social livscykelanalys. Resultaten applicerades på en fallstudie med syfte att jämföra svensk och dansk konventionell grisproduktion med avseende på djurvälfärd.

Du hittar avhandlingen här och mer information och kontaktuppgifter här.

Frida Edman, MSc i Miljövetenskap
Handledare: Søren Faurby (BioEnv, GU) och Serina Ahlgren (RISE)

Frida Edman

Påverkar fruktfärg den geografiska fördelningen av palmer (2020)
Olika fruktfärger lockar olika typer av matande djur med olika förmåga att sprida fröna. Här undersökte vi om palmer med fruktfärg som främst lockar mer rörliga djur har en större geografisk spridning.

Adrian Hill, MSc i biologi
Handledare: Christine Bacon, GU

Adrian Hill
Adrian Hill

Individens relativa inverkan på global förlust av biologisk mångfald (2020)
I det här projektet undersökte jag data från leveranskedjan för att avgöra vilka produkter vi i Europa köper som har störst inverkan på förlusten av biologisk mångfald i hotspots, med markanvändning som en proxy.

Louisa Durkin, MSc i biologi
Handledare: Allison Perrigo GU, Alexandre Antonelli GU, Kew Gardens, Kimberly Nicholas LU

Louisa Durkin
Louisa Durkin

Effekter av habitatfragmentering på bevarandeinsatser av två hotade växtarter, Eryngium maritimum och Mertensia maritima (2019)
Projektets syfte var att stödja Naturvårdsverkets bevarandeinsatser genom att undersöka påverkan av habitatfragmentering på tillståndet av Eryngium maritimum och Mertensia maritima. För att undersöka de potentiella effekterna av inavelsdepression på populationsminskningar korspollinerades individer inom båda växtarterna. Projektet var ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård och Länsstyrelsen i Göteborg på Kosteröarna.

Hanna Schork, civilingenjör i biologi
Handledare: Mats Havström och Mari Källersjö, Botaniska

Hanna Schork
Hanna Schork

Intresserad av att göra ett examensarbete inom biologisk mångfald?

Kontakta info@ggbc.gu.se för en lista över aktuella BSc- och MSc-projekt inom GGBC.