Göteborgs universitet
Bild
Cells of liverwort Porella
Foto: Anna Pielach

För medlemmar

Ett antal aktiviteter inriktade på forskning om biologisk mångfald är exklusiva för GGBC medlemmar. Det är här våra forskare kan presentera sina idéer för varandra, få feedback och skapa samarbeten.

Måndagsmöten

Varje måndagsmorgon träffas GGBC medlemmar för att lyssna på en presentation om aktuella projekt inom centret. Efteråt diskuterar vi tillsammans och ger idéer och feedback och använder på så sätt oss av den varierande expertis medlemmarna besitter. Ämnet för presentationerna varierar mellan ren systematik till ekosystemtjänster i urbana miljöer, elefanter till Bromeliadväxter men alla har den gemensamma nämnaren biologisk mångfald och vilka processer som skapar den. Möten hålls på engelska och vi meddelar om kommande presentationer på vår internationella sida. Vill du presentera? Kontakta info@ggbc.gu.se

Årliga medlemsmöten

Varje december träffas GGBC medlemmar för att nätverka, etablera nya samarbeten och presentera det senaste årets arbete. Mötena startade 2017 och 5-6:e december 2022 höll vi vårt 6:e årsmöte. 

Mötena äger rum på Bioteket och i lokaler hos våra samarbetsorganisationer.

Foto: Allison Perrigo

Taxonomiklubben

Taxonomiklubben grundades 2019 av en grupp entusiastiska unga botaniker från hela världen. Deras motivation var att ta del av varandras färdigheter i artbestämning av växter, med hjälp av samlingarna på HerbariumGB. Idag har Taxonomiklubben vuxit bortom sitt växtfokus och utforskar även svamp- och djurtaxonomi.

Utöver arbetet med morfologibaserad artbestämning diskuterar klubbmedlemmar relevanta ämnen, till exempel artavgränsning i ljuset av morfologiska och molekylära data, på sina månadsmöten. Detta är särskilt relevant eftersom många medlemmar arbetar med samlingar direkt, såväl som med "big data" och nästa generations sekvenseringsdata (NGS) från samlingarna.

Taxonomiklubben har också arbetat tillsammans med Universeum för att testa sin arbestämningsförmåga genom att sätta namn på växtsamlingarna i Universeums regnskog. Du kan se en kort film, producerad med stöd av BECC, om detta medlemsdrivna initiativ.

Är du GGBC-medlem som arbetar med taxonomi och är intresserad av att gå med i klubben? Kontakta Anne-Sophie Quatela för mer information.