Bild
Barn springer i naturen
Kunskap ensamt kan inte initiera individens handlingar. Mest avgörande är de egna erfarenheterna, känslan av samhörighet med naturen och ens värderingar, säger Jenny Klingberg.
Foto: Jenny Klingberg
Länkstig

Vill ge barn kunskap och upplevelser för att rädda biologisk mångfald

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier satsar nu tillsammans med science centres och Västra Götalandsregionen på att öka barn och ungas kunskap och engagemang när det gäller biologisk mångfald. En miljonsatsning från VGR gör projektet möjligt.

Bild
Porträttbild på Jenny Klingberg
Jenny Klingberg tog efter årsskiftet över som föreståndare för GGBC.

Förlusten av biologisk mångfald går snabbast i tropiska länder, men trenden är negativ även för många inhemska arter och ekosystem i Västra Götaland. Tillsammans med fem vetenskapscentrum i regionen startar Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) nu upp ett projekt med särskilt fokus på barn och unga. Målet är att ge och tillgängliggöra kunskap och naturupplevelser för människor i hela regionen, inte bara Göteborg.
– Kunskap ensamt kan inte initiera individens handlingar. Mest avgörande är de egna erfarenheterna, känslan av samhörighet med naturen och ens värderingar, säger Jenny Klingberg, som är ny föreståndare för GGBC.

GGBC strävar efter att länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet kring just biologisk mångfald, samt att utöka och vidareutveckla forskning om biologisk mångfald. Sedan starten 2017 har centrumet blivit ett självklart nav för kunskapsdelning och kompetensutveckling i regionen.
GGBC bygger på ett samarbete mellan arton partners och med Västra Götalandsregionens hjälp kan vi nu tillsammans fokusera på två större delar. Dels ett kunskapsutbyte speciellt inriktat mot barn och unga, dels en satsning med fokus på företag. Tanken är att även om kunskapsspridning och naturupplevelser är viktiga, kan vi inte skjuta hela detta problem till nästa generation. Vi fokuserar därför på både framtid och samtid, men på olika sätt, fortsätter Jenny Klingberg. 

Bild
fjäril

I projektet kommer material för lärare och ett upplevelsebaserat program för barn och unga att tas fram för att öka kunskap om, och engagemang för, biologisk mångfald.
–  Det är fantastiskt roligt att VGR satsar på biologisk mångfald på detta sätt! Den andra målgruppen i projektet är näringslivet som genom ökat samarbete, erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad ska ges motivation och verktyg för att kunna agera och arbeta långsiktigt med biologisk mångfald, fortsätter Jenny Klingberg. 

Företagsdelen sker tvärvetenskapligt och kommer bland annat bygga vidare på ett befintligt nätverk för näringsliv och biologisk mångfald utvecklat på Handelshögskolan.

Projektet SamBio

Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier (GGBC) huseras av Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs Universitet. Projektet SamBio: Samverkan för biologisk mångfald - kunskap, känsla, krafttag kommer att pågå 2023–2025 och finansieras av Västra Götalandsregionen.