Göteborgs universitet
Bild
Hukande person med händer på en blomma
Foto: Allison Perrigo

Partnerorganisationer

GGBC består av 18 partnerorganisationer vilka tillsammans med våra medlemmar utgör basen för vår verksamhet. Med en blanding av partners från Göteborgs Universitet och externa organisationer får vi ett nätverk som möjliggör och accelererar forskning, samarbeten och kunskapsspridning kring biologisk mångfald.

Fullständigt partnerskap innefattar en skriftlig överenskommelse samt bidrag till finansieringen av centret. Partnerskapen är giltiga i tre-årsperioder, där den nuvarande perioden påbörjades 2020. De nuvarande partners för GGBC inkluderar sju institutioner och centrum från Göteborgs Universitet samt elva externa partners från västra Sverige:

Göteborgs Universitet

Externa partners