Göteborgs universitet
Bild
Elefanter runt ett vattenhål i Botswana
Foto: Kate Evans

Medlemmar

GGBCs medlemmar är framförallt medarbetare som jobbar med biologisk mångfald vid våra partnerorganisationer. GGBC har en aktiv, konstant växande medlemsskara som uppmuntras att samarbeta över de olika organisationerna. Våra medlemmar innefattar allt från studenter, forskare och lärare till kommunikatörer, museeintendenter och vetenskapliga ledare. Alla med ett gemensamt driv att lyfta och hjälpa biologisk mångfald!

Om du arbetar hos en av GGBCs partnerorganisationer och ditt arbete i någon egenskap omfattar biologisk mångfald välkomnar vi dig att ansöka om medlemskap i GGBC. 

Visa medlemmar efter partnerorganisation

Hedersmedlemmar

GGBC har utgett hedersmedlemskap till en utvald skara individer som har bidragit avsevärt till forskningen och kommunikationen kring biologisk mångfald världen över.

Prof. Edward O. Wilson (2018)
Sir David Attenborough (2018)
Prof. Rosemary Grant (2018)
Prof. Peter Grant (2018)
Prof. Susanne Åkesson (2019)
Marc Abrahams (2019)
Prof. Sandra Diaz (2020)
Dr Anne Larigauderie (2020)
Dr Paul Jepson (2021)

Prof. E.O. Wilson recieves honorary membership in the GGBC
Prof. E. O. Wilson tar emot hedersmedlemskap från GGBCs före detta föreståndarna Prof. Alexandre Antonelli och Dr. Allison Perrigo
Sir David Attenborough tar emot hedersmedelamsskap i GGBC
Sir David Attenborough mottar hedersmedlemsskap i GGBC i september 2018.
Professors Rosemary and Peter Grant recievening honorary memberships with the GGBC
Professors Rosemary och Peter Grant mottar hedersmedlemsskap i GGBC i samband med den första årliga biodiversitetsföreläsningen år 2018.
Foto: GGBC
hedersmedlemmar 2019
Prof. Susanne Åkesson vid Lunds Universitet och Marc Abrahams mottog hedersmedlemskap i GGBC i samband med deras deltagande i den årliga biodiversitetsföreläsningen 2019.
hedersmedlemmar 2020
Prof. Sandra Diaz och Dr. Anne Larigauderie mottog hedersmedlemskap i GGBC i samband med deras deltagande i den årliga biodiversitetsföreläsningen 2020.
hedersmedlem 2021 Dr Paul Jepson
Dr Paul Jepson mottog hedersmedlemskap i GGBC i samband med sitt deltagande i den årliga biodiversitetsföreläsningen 2021.