Göteborgs universitet
Bild
Barn som går på en grön stig ut i naturen
SamBio: Samverkan för Biologisk mångfald – kunskap, känsla, krafttag
Foto: Jenny Klingberg
Länkstig

SamBio-Samverkan för Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot vår framtid. Även i Sverige pågår en utarmning av biologisk mångfald. Projektet SamBio syftar till att bygga och sprida kunskap om varför biologisk mångfald är viktigt och väcka engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland. Projektet riktar sig delvis till barn och unga (skolor och lärare) men också till näringslivet. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Göteborgs Universitet samt en rad publika aktörer i regionen (museer, akvarier, djurparker, botaniska trädgårdar, science centers).