Bild
Porträtt Kennet Lundin
– Min bokidé är att sätta den magiska fisken sill i ett större sammanhang, både biologiskt och kulturellt, förr och nu och med lite framtidsutsikt. Boken är också ett försök att finna sammanhang, säger Kennet Lundin.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kennet Lundin får stipendium för bok om sillens gåta

Publicerad

Kennet Lundin har tilldelats Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium på 100 000 kronor för att skriva en bok om sillens gåta.
– Det är en himla uppmuntran förstås! Jag hoppas att kunna nå en bred publik, säger Kennet Lundin, docent i marinbiologi vid Göteborgs universitet.

Vad kommer boken handla om?

– Min bokidé är att sätta den magiska fisken sill i ett större sammanhang, både biologiskt och kulturellt, förr och nu och med lite framtidsutsikt. Boken är också ett försök att finna sammanhang, som hur Brexit gör att strömming från Bottenviken blir till foderpellets för norska laxar efter att ha rensats från dioxin från pappersmasseindustrin. Den kommer också att innehålla några recept, förstås.

Bild
Kennet Lundin
Kennet Lundin är docent i marinbiologi vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, samt vetenskaplig intendent på Göteborgs naturhistoriska museum.
Foto: Johan Wingborg

Du gick Centrum för hav och samhälles skrivarkurs för några år sedan. Hur stor hjälp har du haft av den?

– De lärdomar jag fick på kursen har underlättat oerhört. Det är en stor skillnad att skriva läsbart för allmänheten mot att skriva akademiskt. Det är också skillnad på att skriva ett längre bokformat mot korta informationstexter. Boken jag skrev på kursen,Sjömat, den ätbara mångfalden i havet, är också säkerligen en av anledningarna till att jag fick detta stipendium, eftersom den ger prov på att jag kan skriva en hel populärvetenskaplig bok.

Varför är det viktigt att skriva en bok om sill?

– Sillen är oerhört viktig som bas för det marina ekosystemet, det påverkar mycket annat. Dessutom är den djupt förankrad i vår kultur, fast vi numera mest äter den under jul, påsk och midsommar. En snabb lösning för att få tillbaka sillen är förstås att stoppa fisket, åtminstone för att få tillbaka en stabil population. Men för att återuppta ett hållbart fiske måste man veta vilka delpopulationer som ingår. Moderna genetiska metoder gör det möjligt att använda en museisamling från den sista sillperioden för att belysa vilka lokala bestånd som förr fanns på västkusten.

Fakta Natur & Kulturs stipendium

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium är på 100 000 kronor och tilldelas årligen personer som vill förmedla vetenskapliga rön till en bred publik. Projekten ska bidra till fördjupad kunskap inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Kennet Lundin är docent i marinbiologi vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, samt vetenskaplig intendent på Göteborgs naturhistoriska museum.

Kennet Lundin skriver boken Sillens gåta. Genom nya genetiska metoder ges en bättre förståelse för sillens komplexa ekologi och hur vi kan vända överfisket till att återfå västkustens försvunna sillperioder och östkustens goda vårfiske från land. 

Läs pressmeddelande Åtta forskare får arbetsstipendier för bokprojekt.