Göteborgs universitet
Bild
Panelsamtal
Foto: Allison Perrigo

Aktiviteter

Det pågår alltid aktiviteter vid GGBC och våra partners som fokuserar på biologisk mångfald genom forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet.

Varje år har vi större evenemang som vår årliga biodiversitetsföreläsning och medlemsårsmöte. Vi firar även såklart Biologiska Mångfaldens dag! Utöver detta har våra partners många evenemang under året, framförallt våra publika partners som ofta arrangerar populärvetenskapliga evenemang och är med och utbildar allmänheten i biologisk mångfald.