Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Aktiviteter

Det pågår alltid aktiviteter vid GGBC och våra partners. Varje år har vi större evenemang som vår årliga biodiversitetsföreläsning och årsmöte. Vi firar även såklart Biologiska Mångfaldens dag! Utöver detta har våra partners många evenemang under året, framförallt våra publika partners som ofta arrangerar populärvetenskapliga evenemang och är med och utbildar allmänheten i biologisk mångfald.

GGBCs Annual Biodiversity lectures

GGBC arrangerar varje höst en årlig publik föreläsning om biologisk mångfald. Föreläsningen är till för både GGBC medlemmar och allmänheten. Vi bjuder in en eller fler välkända biodiversitetsprofiler som pratar om biologisk mångfald med syfte att väcka allmänhetens entusiasm för naturen omkring oss.

År 2018 höll vi på GGBC den första årliga föreläsningen. Talade gjorde Peter och Rosemary Grant, kända evolutionärbiologer som jobbat med de värlsdskända Darwinfinkarna på Galapagos. Föreläsningen tog plats den 20 november vid Wallenbergs Konferenscenter, Göteborg. Du kan se föreläsningen här.

År 2019 talade Marc Abrahams, grundaren till the Ig Nobel Prize tillsammans med Prof. Susanne Eriksson från Lunds Universitet. Deras två föreläsningar kretsade kring Ig Nobel priset och den forskning som tilldelade Susanne Åkesson priset i fysik 2016. Föreläsningen blir snart tillgänglig här.

Internationella dagen för biologisk mångfald - 22 maj

Vi på GGBC firar alltid den internationella dagen för biologisk mångfald, antingen genom evenemang hos våra partners eller via våra sociala medier. Snart kommer här finnas kortfilmer om biologisk mångfald finnas tillgängligt här.

Måndagsmöten

Varje måndagsmorgon träffas GGBC medlemmar för att lyssna på en presentationer om aktuella projekt inom centret. Efteråt diskuterar vi tillsammans och ger idéer och feedback och använder på så sätt oss av den varierande expertis medlemmarna besitter. Ämnet för presentationerna varierar mellan ren systematik till ekosystemtjänster i urbana miljöer, elefanter till Bromeliadväxter men alla har den gemensamma nämnaren biologisk mångfald och vilka processer som skapar den.