Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Projekt

Här kommer vi visa pågående och avslutade projekt hos våra partners. Forskningsprojekt, kommunikationsprojekt, utbildningsprojekt osv kommer finnas här, allt tack vare vår breda kunskap hos våra medlemmar i centrumet.

Forskningsprojekt

Forskningen vid GGBC sträcker sig från de minsta organismerna som slemsvampar till de största landlevande djuren på jorden, elefanter. Forskningen fokuserar på allt från systematik, biogeografi, evolution, och genomik till bevarandebiologi och mycket mer

 

Kommunikationsprojekt

Inom GGBC finns det många pedagoger och ibland går de samman med forskare och andra experter inom centret för att förse allmänheten med högkvalitativ kunskap, grundad i de nyaste vetenskapliga rönen. Nedan finns några exempel på sådana kommuniktaionsprojekt med särskilt fokus på barn i skolåldern.

Så Vilda

Så Vilda är ett samarbete lett av Botaniska. Projektet som är finansierat av Formas för perioden 2019-2020 syftar till att öka skolbarns kunskap om den inhemska floran i Sverige. Under året 2020 har över 4500 skolbarn fått fröer till inhemska växtarter utskickade till sig runtom i Västsverige som de tillsammans med lärare fått plantera, odla och lära sig om. Med hjälp av filmat videomaterial och besök av pedagoger från projektet har barn och lärare får mer kunskap om växtera, pollinatörer och biologisk mångfald.

Läs mer om projektet här på Botaniskas hemsida

Ocean Blues

Ocean Blues är ett samarbetsprojekt lett av medlemmar vid Centrum för Hav & Samhälle. Projektet genomförs tillsammans med medlemmar från GGBC, FRAM, CeCAR, Havsmiljöinstitutet och HDK-Valand. Detta projekt fokuserar på att hjälpa unga vuxna att vända sin klimatångest till handlingar för klimatet. Genom en serie av workshops undervisas ungdomarna om de hot klimatet och den biologiska mångfalden står inför och hur de kan vara proaktiva i att minmera denna negativa påverkan människan har. Projektet är finansierat av Formas för perioden 2020-2022.

Läs mer om projektet här

 

Studentprojekt

Våra medlemmar vid GGBC jobbar med många olika områden av biologi och bevarandeprojekt så det finns många möjligheter att göra spännande examensprojekt med oss på GGBC. Kontakta soren.faurby@bioenv.gu.se för en komplett och uppdaterad lista över tillgängliga projekt.

Ett flertal doktorandprojekt är idag kopplade till GGBC men GGBC förser inga doktorandprojekt med GGBC som huvudman. Besök gärna Göteborgs Universitets sida för lediga anställningar för aktuella utlysningar.

 

Utbildning

Många av våra medlemmar är lärare, pedagoger och guider hos våra publika partners. Vi har därmed mycket spännande utbildning på gång inom GGBC. Utbildningen sträcker sig från förskoleklass-lektioner vid Göteborgs Naturhistoriska Museum till doktorandkurser vid Göteborgs Universitet, alla med fokus på biologisk mångfald och verktygen nödvändiga för att förstå den.

Vi har också ett pedagognätverk där våra pedagoger och lärare kan sammanstråla för att samarbeta kring nya projekt eller helt enkelt dela med sig av idéer om hur vi bäst förmedlar vad biologisk mångfald är och varför den är så viktig. Jobbar du med utbildning och biologisk mångfald? Intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta helene.aronsson@bioenv.gu.se.