Göteborgs universitet
Bild
En forskare som mäter blad

Projekt

Inom GGBC pågår många projekt som leds av våra medlemmar. GGBC driver inga projekt på egen hand, men genom att fungera som en plattform för våra medlemmar att samarbeta inom underlättar GGBC dessa strävanden. Det kan handla om allt från kandidatexamensprojekt till stora samarbetsinsatser mellan organisationer. Dessa projekt, lokala och globala, fokuserar alla på att förstå och förbättra den biologiska mångfalden.

Forskningsprojekt

Forskningen vid GGBC sträcker sig från de minsta organismerna som slemsvampar till de största landlevande djuren på jorden, elefanter. Forskningen fokuserar på allt från systematik, biogeografi, evolution, och genomik till bevarandebiologi och mycket mer. 

Studentprojekt

Våra medlemmar vid GGBC jobbar med många olika områden av biologi och bevarandeprojekt så det finns många möjligheter att göra spännande examensprojekt med oss på GGBC. Kontakta info@ggbc.gu.se för en komplett och uppdaterad lista över tillgängliga projekt.

Ett flertal doktorandprojekt är idag kopplade till GGBC men GGBC förser inga doktorandprojekt med GGBC som huvudman. Besök gärna Göteborgs universitets sida för lediga anställningar för aktuella utlysningar.

Kommunikationsprojekt

Inom GGBC finns det många pedagoger och ibland går de samman med forskare och andra experter inom centret för att förse allmänheten med högkvalitativ kunskap, grundad i de nyaste vetenskapliga rönen. Nedan finns några exempel på sådana kommuniktaionsprojekt med särskilt fokus på barn i skolåldern.

SamBio: Samverkan för Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot vår framtid. Även i Sverige pågår en utarmning av biologisk mångfald. Projektet SamBio syftar till att bygga och sprida kunskap om varför biologisk mångfald är viktigt och väcka engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland. Projektet riktar sig delvis till barn och unga (skolor och lärare) men också till näringslivet. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Göteborgs Universitet samt en rad publika aktörer i regionen (museer, akvarier, djurparker, botaniska trädgårdar, science centers).

Så Vilda

Så Vilda är ett samarbete lett av Botaniska som finansierades av Formas mellan 2019-2020 och har nu integrerats i trädgårdens utbildningsprogram. Projektet syftar till att öka skolbarns kunskap om den inhemska floran i Sverige. Sedan projektet började 2020 har över 10000 skolbarn fått fröer till inhemska växtarter utskickade till sig runtom i Västsverige som de tillsammans med lärare har fått plantera, odla och lära sig om. Med hjälp av videomaterial och besök av pedagoger från projektet har barn och lärare fått mer kunskap om växterna, pollinatörer och biologisk mångfald. 

Ocean Blues

Ocean Blues är ett samarbetsprojekt lett av medlemmar vid Centrum för Hav & Samhälle. Projektet genomförs tillsammans med medlemmar från GGBC, FRAM, CeCAR, Havsmiljöinstitutet och HDK-Valand. Detta projekt fokuserar på att hjälpa unga vuxna att vända sin klimatångest till handlingar för klimatet. Genom en serie av workshops undervisas ungdomarna om de hot klimatet och den biologiska mångfalden står inför och hur de kan vara proaktiva i att minmera denna negativa påverkan människan har. Projektet är finansierat av Formas för perioden 2020-2022.