Göteborgs universitet

Om oss

Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier huseras av Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

GGBC består av arton partnerorganisationer från runtomkring Västsverige vilka alla jobbar med biologisk mångfald i någon kapacitet. Våra medlemmar är medarbetare vid dessa organisationer och de utgör tillsammans grunden för GGBC verksamhet. Tillsammans driver de forskning och utbildning kring biologisk mångfald framåt.

Partners

GGBC består av 18 partnerorganisationer. Partnerskap innefattar ett skrivet avtal och ett årligt ekonomiskt bidrag till centret. Partnerskap tecknas ofta över tre-års perioder.

Våra nuvarande partners inkluderar sju institutitioner vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt tio externa partner från runtom i Västsverige.

Är din organisation intresserad av att bli en GGBC partner? Kontakta oss för mer information.

Styrgrupp

GGBC leds av vår styrgrupp vilken består av representanter från våra 18 partnerorganisationer. Styrgruppen träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på vintern i anslutning till vårat årsmöte.

Medlemmar

Våra medlemmar är består till huvudsak av anställda hos våra partners som jobbar med biologisk mångfald. Medlemskap är inte automatiskt utan måste ansökas om även om du jobbar vid en av våra partners.

För tillfället har GGBC 227 medlemmar. Våra medlemmar utgör en aktiv och konstant växande grupp som tillsammans står för all forskning, utbildning och kommunikation som sker vid centret. Det är våra medlemmar som gör centret!

Finansiering

Den huvudsakliga finansieringen för Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier kommer från Naturvetenskapliga Fakulteten vid Göteborgs Universitet. GGBC mottar vidare finansiering från det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC), Västra Götalands RegionenRegionen, samt vår värdinstitution Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs Universitetat. Utöver detta bidrar varje partnerorganisation med en årlig partneravgift.

Finansiering för forskningen bedriven vid GGBC kommer från flertalet olika externa organisationer och inkluderar bl.a.: