Göteborgs universitet

GGBC i media

GGBC och våra medlemmar syns och hörs ofta i media. Radiointervjuer, skrivna intervjuer, kortfilmer och sociala medier är ett bra sätt att sprida information om biologisk mångfald och hoten mot den. Bläddra nedan för allt från debattartiklar i internationella tidskrifter till kortfilmer om biologisk mångfald.