Länkstig

Oskar Svärd

Utbildningshandläggare

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C326
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Oskar Svärd

Bakgrund

2016 Fil. Doktor i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

2009 Fil. Magister i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad.

Innan jag påbörjade forskarutbildningen arbetade jag som tjänstman på Halmstads Fastighets AB. Forskningsintresse Kommunala bolag, styrelsearbete, kommunal bostadspolitik Pågående forskning I min forskning intresserar jag mig för kommunala bolag, och framförallt för styrelsearbete i dessa bolag.

Kommunala bolag är ett mycket bra exempel på marknadsreformer i offentlig sektor. Kommunala bolag har en blandad organisationsform där marknadens och den offentliga sektorns organisationslogiker blandas och möts. De kommunala bolagen tillhandahåller offentlig service samtidigt som de har krav på sig att efterlikna ett privat företag i fråga om finansiering och genomförande. Detta skapar speciella, och motsägelsefulla, förhållanden för styrningen och ledning.

Ansvaret att styra bostadsbolagen vilar på en styrelse bestående av kommunpolitiker. I sitt arbete ska politikerna balansera mellan utmaningar som hänger samman med den offentliga sektorn och den privata marknaden. Värden som demokrati och öppenhet ska balanseras med krav på effektivitet och kundanpassning. Hur dessa motstridiga förhållanden påverkar politikernas arbete i styrelsen står i fokus för min forskning. Det övergripande syftet med min forskning är att öka kunskapen om styrelsearbete i offentlig sektor och hur de dubbla organisationslogikerna påverkar vad styrelser i offentlig sektor gör och varför de gör som de gör.

Undervisning Jag undervisar inom områden som på olika sätt berör den offentliga sektorns styrning och organisering. Min undervisning sträcker sig över områden som corporate governance, förändringsledning, välfärdspolitik, förvaltningspolitik, svensk politik samt demokratiteori.