Bild
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Barbro Holmberg och Kent Johansson får Förvaltningshögskolans pris 2022

Publicerad

Förvaltningshögskolans pris går i år till Barbro Holmberg och Kent Johansson.

För första gången delas Förvaltningshögskolans pris mellan två personer, Barbro Holmberg och Kent Johansson, för deras arbete med att nyttiggöra forskning inom offentlig förvaltning.

Barbro Holmberg har under sin långa karriär bland mycket annat varit statssekreterare, migrationsminister i den socialdemokratiska regeringen 2003-2006, generaldirektör på Migrationsverket, landshövding i Gävleborg och politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet. Hon har också skrivit böcker, varit med i ett antal tunga statliga utredningar, varit redaktör för olika tidsskrifter och mycket mer. Hela tiden har hon haft ett stort fokus på att basera alla beslut och utredningar på forskning och empiriska fakta.

– Vi som jobbar med utredningar måste basera våra beslut på forskning, det är jätteviktigt att ta reda på vilken forskning som finns på det området som man utreder. Jag känner mig oerhört hedrad och blev väldigt glad när jag fick höra att jag fick priset, säger hon.

Kent Johansson har haft en lång politisk karriär inom centerpartiet. Han har varit regionråd i Västra Götalandsregionen, medlem av EU:s regionkommitté och ledamot i Europaparlamentet, där han bland annat satt i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Han har alltid haft ett uttalat intresse för forsknings-, utbildnings- och kulturfrågor i EU, och var aktiv i Europaparlamentets arbete med EU:s forsknings- och innovationsstrategi Horizon 2020. Kent Johansson har också under många år varit engagerad i folkbildning, och har bland annat varit ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, och förbundsordförande för Studieförbundet vuxenskolan. Han har också suttit styrelsen för Statens kulturråd.

– En personlig anekdot är att jag gick på Katedralskolan i Skara, där lärde jag mig av min samhällslärare när jag inte alltid fick de högsta poängen på proven att det kanske inte alltid står rätt i läroböckerna, för de kanske inte alltid hängt med i forskningen. Så jag har alltid känt mig väldigt tröstad av att hänga med i forskningen. Ett stort tack till Förvaltningshögskolan och Göteborgs universitet för det här priset, säger Kent Johansson.

Barbro Holmberg och Kent Johansson har också arbetat tillsammans för kunskapsspridning om den offentliga sektorns organisering. Under 2015-2018 var de ordförande respektive vice ordförande för indelningskommitén, som var en utredning vars arbete, slutsatser och förslag skapade en medvetenhet kring den offentliga sektorns organisering och väckte ett intresse för förvaltningspolitik och regionfrågans framtid till en bredare allmänhet. En viktig del av utredningens arbete var förankringen och dialogen med företrädare för alla Sveriges regioner, kommunsverige, statliga myndigheter och med företrädare för akademin.

Motiveringen till priset lyder:  Barbro Holmberg och Kent Johansson har under sina långa karriärer som politiska ledare, ämbetsmän och utredare bidragit till en öppen, intellektuell och på vetenskaplig grund baserad diskussion om hur svensk förvaltning bör organiseras för att möta framtidens utmaningar.