University of Gothenburg
Image
Föreläsning inför stor publik på Förvaltningshögskolans dag
Gunnar Wetterberg föreläser på Förvaltningshögskolans dag 2019
Photo: Henrik Sandgren
Breadcrumb

Förvaltningshögskolans dag

Förvaltningshögskolans dag är ett led i att sprida kunskap och skapa mötesplatser mellan praktiker och akademiker. Dagen har startas inom ramen för Förvaltningshögskolans samarbetsavtal med kommunerna i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen (KOLV).

Förvaltningshögskolans dag 2024

Årets tema: Offentlig upphandling - att styra med offentlig upphandling eller att styras av offentlig upphandling?
Datum: 10 oktober 2024

Offentliga verksamheter i Sverige upphandlar idag varor och tjänster för upp mot 800 miljarder kronor. Upphandling är en process för inköp av olika produkter och ses också som ett styrinstrument som kan bidra till att uppnå politiska mål. Men i dag pratar man allt mer om att offentlig upphandling kan fungera som ett verktyg för att lyfta upp, och bidra till, värden som ligger utanför det direkt upphandlade, till exempel hållbar utveckling, jämställdhet och att få in olika sociala hänsyn. På så sätt kan offentlig upphandling sägas ha en central roll i hur offentlig sektor verkar och fungerar och i spåren av den här utvecklingen väcks frågor om demokrati, ansvar och makt.

Under Förvaltningshögskolans dag kommer offentlig upphandling som styrinstrument att belysas och diskuteras. Frågor om vad upphandling är idag och vart upphandling är på väg kommer att lyftas, såsom utmaningar men också möjligheter med offentlig upphandling.

Både forskare från Förvaltningshögskolan och från Förvaltningshögskolans forskningssamarbeten kommer att presentera intressant och aktuell forskning om detta och mycket mer.

Se program och anmälan här.

Tidigare års Förvaltningshögskolans dag

Klicka på det år du är intresserad av för att läsa mer.