Länkstig

David Karlsson

Viceprefekt

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om David Karlsson

Bakgrund: Disputerade i offentlig förvaltning 2003 och har därefter varit verksam som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, universitetslektor 2007, docent 2012 och professor 2019.

David Karlsson är viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Förvaltningshögskolan sedan 2017. Ordförande för Rådet för forskning och forskarutbildning (RFF) samt doktorandernas etappseminarier.

Redaktör för Förvaltningshögskolans rapportserie.

Forskningsintresse: Kommunal politik och förvaltning, lokal demokrati, lokala och regionala politiska institutioner. I särskilt fokus står politikers attityder och praktik. Forskar även om svensk alkoholopinion.

Projektledare för: Konkurrensdemokrati i svenska kommuner, KOLFU-undersökningen, Alkoholopinionen och de politiska styrmedlen. Medarbetare i projektet Lokaliseringsutmaningen och Cybersäkerhet i kommuner. Medlem i SNS Demokratiråd 2022, Kommuninvests forskningsberedning.

Undervisningsprofil: Politik och förvaltning, särskilt det svenska politiska systemet, multi-level governance. Kvantitativ metod. Handledning av masteruppsatser.