Länkstig

Johanna Selin

Om Johanna Selin

Bakgrund Filosofie kandidat i statsvetenskap och miljövetenskap med inriktning miljöpolitik och Politices master i offentlig förvaltning. Jag påbörjade min forskarutbildning i februari 2015. Innan detta har jag bland annat arbetat som forskningsassistent olika forskningsprojekt.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse har sin grund i hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor i kombination med ett samhällsperspektiv. Särskilt intresserad är jag av hur saker görs, rent praktiskt och ute i verksamheter. Jag är särskilt intresserad av offentlig sektor och hur den organiseras för att möta nya utmaningar och förändrade förutsättningar. Mer specifikt fokuserar min avhandling på social hållbarhet. Jag studerar satsningen ”Jämlikt Göteborg – Hela staden socialt hållbar”, en satsning där hela kommunen ska involveras för att jobba på ett bättre sätt för social hållbarhet och jämlikhet. Det är spänningen mellan ett komplext begrepp och en komplex organisation jag finner intressant, med betoning på hur det kommer sig att det blir som det blir och hur det kommer sig att vissa aktörer eller händelser anses vara extra betydelsefulla eller viktiga. Att plocka isär detta och hur det spelar roll för organiseringen av sociala hållbarhetsfrågor är extra spännande.

Undervisning • Offentlig granskning (certifiering och ackreditering) • Hållbar utveckling och organiseringsteori • Ekonomistyrning • Hållbar utveckling i städer och regioner • Handledning av uppsatser • Hållbart ledarskap