Länkstig

Johanna Selin

Om Johanna Selin

Bakgrund Filosofie kandidat i statsvetenskap och miljövetenskap med inriktning miljöpolitik och Politices master i offentlig förvaltning. Jag påbörjade min forskarutbildning i offentlig förvaltning i februari 2015.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse har sin grund i hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor i kombination med ett samhällsperspektiv. Särskilt intresserad är jag av hur en fråga eller företeelser blir ämne för styrning och alltså blir något styrbart och hanterbart. Jag är särskilt intresserad av offentlig sektor och hur den organiseras för att möta vad som sägs blir allt mer förekommande, nämligen stora samhällsutmaningar, ibland benämnt som "wicked problems", ibland som komplexa frågor. Mer specifikt fokuserar min avhandling på social hållbarhet och hur det som oftast beskrivs som en väldigt komplex fråga plockas upp av offentliga organisationer och hanteras för att bli något mer konkret. Jag studerar satsningen ”Jämlikt Göteborg – Hela staden socialt hållbar”, en satsning där hela kommunen ska involveras för att jobba på ett bättre sätt för social hållbarhet och jämlikhet. Det är spänningen mellan ett komplext begrepp och en komplex organisation jag finner intressant, med betoning på hur det kommer sig att det blir som det blir och hur det kommer sig att vissa aktörer eller händelser anses vara extra betydelsefulla eller viktiga. Att plocka isär detta och hur det spelar roll för organiseringen av sociala hållbarhetsfrågor är extra spännande.

Undervisning • Offentlig granskning (certifiering och ackreditering) • Hållbar utveckling och organiseringsteori • Ekonomistyrning • Hållbar utveckling i städer och regioner • Handledning av uppsatser • Hållbart ledarskap