Bild
Provtagning av luften i samband med en höftprotesoperation
Foto: Guillaume Piron
Länkstig

The Safe Hands study group: Patient Safety and Infection Prevention in Surgery

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Safe Hands study group fokuserar på forskning inom områden som rör patientsäkerhet, teamarbete och infektionsprevention i samband kirurgi. En stor del av våra studier syftar till att förbättra säkerheten och hälsan hos äldre patienter som genomgår höftfrakturkirurgi genom att minimera risken för vårdskador såsom postoperativa sårinfektioner, kateterrelaterade urinvägsinfektioner och övertänjd urinblåsablåsa. Vi utvecklar och testar olika kunskapsöverföringsstrategier i syfte att bidra till ny kunskap inom området implementeringsvetenskap och skapa bestående förbättringar inom smittskyddsområdet.

Forskning inom implementeringsområdet tar sin utgångspunkt i teorier kring organisationskultur, ledarskap, lärande och förändring. I partnerskap och dialog med kliniska deltagare och patienter strävar vi efter att tillsammans skapa nya och innovativa sätt att förebygga infektioner och förbättra patientsäkerheten.

Provtagning av luften i samband med en höftprotesoperation
Provtagning av luften i samband med en höftprotesoperation där vi undersöker sambandet mellan dörröppningar, antal personer på sal och graden av bakterier i luften (CFU/m3)
Foto: Annette Erichsen Andersson

Forskare

Annette Erichsen Andersson
Ewa Wikström, 
Brigid Gillespie 
Jón Karlsson
Bengt Nellgård
Hanna Gyllensten
Linda Åhlström
Sofia Erestam
Maria Frödin (doktorand)
Karin Grankvist (doktorand)
Cecilia Rogmark, Associate professor, Department of Orthopedics, Skane University
 

Video (1:34)
The impact of prosthetic joint infection on orthopaedic surgeons