Länkstig

Maud Lundén

Universitetslektor

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2415
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Maud Lundén

Maud Lundén är docent och universitetslektor inom radiografi