Bild
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Program
V2ANV
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Varberg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05N
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05A
Ansökan stängd

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Vill du ha en kvalificerad roll inom vården som innebär att söva, smärt-lindra och övervaka patienter i en högteknologisk miljö? Då ska du söka specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi. Som anestesisjuksköterska kan du bland annat arbeta med olika typer av lokal och generell bedövning och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar. Inriktningen ger också kompetens som krävs inom katastrofmedicin och traumasjukvård.

Om utbildningen

Denna specialistkompetens verkar inom ett högteknologiskt område som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad och stor vikt läggs vid medicintekniska hjälpmedel. Programmet fördjupar kompetensområdet för omvårdnad på avancerad nivå inom vård före, under och efter operation. Du som går denna inrikt-ning får även verktyg för att bedriva utveckling inom specialistområdet. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk veten-skap samt samhälls- och beteendevetenskap.

Mer detaljerad information om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Behörighet

Nordisk legitimation som sjuksköterska, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande.

Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) , tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. Vid VFU, som omfattar närmare en tredjedel av utbildningen, kan placering komma att ske inom hela Västra Götalandsregionen eller Halland. Vid ansökan till programmet har du möjlighet att välja ort för din VFU-placering: Göteborg eller Varberg (vid detta val kan placeringen även ske i Kungsbacka). 

More information about Praktik

Efter studierna

Anestesisjuksköterskan ansvarar för omvårdnad och medicinsk behandling av patienter i alla åldrar och sjukdomstillstånd. Arbetet kännetecknas av situationer som kräver handlingsberedskap, flexibilitet och god problemlösningsförmåga. Arbetsfältet omfattar även allmänna akuta situationer inom och utanför sjukhus. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå. Programmet är ackrediterat av International Federation of Nurse Anesthetics.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Följande kurser ingår i programmet:

  • Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot anestesi-sjukvård
  • Vetenskaplig metod
  • Perioperativa vårdprocessen och anestesiologisk omvårdnad vid dagkirurgi
  • Anestesiologisk omvårdnad vid elektiv och akut kirurgi vid komplexa vårdbehov
  • Klinisk fördjupning inom anestesiologisk omvårdnad
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 

Lokaler

Undervisningen sker delvis i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment. Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi har du möjlighet att förlägga delar av uppsatsarbetet (datainsamling) vid universitetet i Stavanger, Norge eller University of North Florida i USA. 

Läs mer om studier utomlands