Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lena Oxelmark

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lena Oxelmark

Lena Oxelmark är sjuksköterska och docent i vårdvetenskap och har kombinationstjänst som lektor på Medicinkliniken, verksamhetsområde akutmedicin och geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lena arbetar med interprofessionellt lärande och driver en återkommande interprofessionell dag för alla förstaårsstudenter vid fakulteten med tema mänskliga rättighete och rätt till hälsa. Lena är ordförande för Kommitten för interprofessionellt lärande, (IPL), vid Sahlgrenska Akademin samt för Kliniskt träningscentrum, (KTC), styrgrupp.

Forskning

Lena tillhör forskningsgruppen Acute and Critical Care Team, (ACCT), vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Gothenburg Emergency Medicine Research Group, (GEMREG), vid Sahlgrenska Uninversitetssjukhuset

Forskningsområden

  • interprofessionellt lärande
  • simuleringsbaserat lärande
  • teamarbete inom akutsjukvård
  • patienter och sjuksköterskors delaktighet i patientsäkerhetsarbete

Tidigare forskningsområden handlar om bedömning inom verksamhetsförlagd utbildning, livskvalitet och komplementär och alternativmedicinsk behandling hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar.