Länkstig

Lena Oxelmark

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lena Oxelmark

Lena Oxelmark är sjuksköterska, universitetslektor och docent i vårdvetenskap. Lena har startat upp Kommittén för interprofessionellt lärande, vid Sahlgrenska Akademin och bl a en återkommande interprofessionell dag för alla förstaårsstudenter vid fakulteten med tema mänskliga rättigheter och rätt till hälsa.

Forskning

Lena tillhör forskningsgruppen Acute and Critical Care Team, (ACCT), vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Gothenburg Emergency Medicine Research Group, (GEMREG), vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forskningsområden

  • interprofessionellt lärande
  • simuleringsbaserat lärande
  • teamarbete inom akutsjukvård
  • patienter och sjuksköterskors delaktighet i patientsäkerhetsarbete

Tidigare forskningsområden handlar om livskvalitet och komplementär och alternativmedicinsk behandling hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) samt bedömning inom verksamhetsförlagd utbildning,