Länkstig

Monica Kelvered

Universitetsadjunkt

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1314
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Monica Kelvered

Undervisar främst i perioperativ vård samt aseptik och aseptiskt förhållningssätt. Hedersmedlem i Riksföreningen operationssjukvård.