Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Angela Bång

Universitetslektor

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Angela Bång

Angela Bång är docent i vårdvetenskap med tidigare inriktning mot prehospital vård. Hon är sjuksköterska och Med Dr i kardiologi. Angela har 20 års klinisk erfarenhet ifrån medicin, kardiologi och ambulanssjukvård. Hon har efter disputation 2002 verkat som utvecklingsansvarig för Ambulanssjukvården vid SU, och sedan 2007 som universitetslektor med program-och kursansvar för specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Angela har även erfarenhet av ledarskap, som tidigare sektionschef inom akademi. Nu är Angela kursansvarig för Sjuksköterskeprogrammets första kurs i termin ett, i omvårdnad som profession och ämne. Denna kurs syftar till att ge en  introduktion till sjuksköterskans huvudämne och professionens karaktärsdrag och fokus, utifrån de övergripande omvårdnadsbegreppen: Människa, Livssammanhang och Miljö, Hälsa och hälsobefrämjande samt Vårdande.

Forskning

Angela forskar inom akutsjukvård, främst om vårdande bedömning av patienter drabbade av sepsis och akut kranskärlssjukdom, samt om lärandet i det prehospitala kontextet.

Forskargrupp

Tidigare medlem av PreHospen-gruppen vid Högskolan i Borås. Sedan 2016 ingår Angela i Acute and Critical CareTeam (ACCT) vid institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, GU.

Undersvisning

Tidig, vårdande bedömning och omhändertagande av akuta tillstånd. Omvårdnad som profession och vetenskapligt ämne. Komplex vård och klinisk omvårdnad.

Klinisk verksamhet

Angela har erfarenhet ifrån hjärtsjukvård och ambulanssjukvård.

Nyckelord

Vårdande bedömning, tidig identifiering, sepsis, personcentrerad vård, bröstsmärta, Prehospital akutsjukvård