Länkstig

Johan Nilsson

Universitetsadjunkt

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Telefon
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Johan Nilsson

MSN, CCRN, PHRN, Doktorand

Universitetsadjunkt inom omvårdnad med inriktning mot Intensivvård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot Intensivvård och Ambulanssjukvård / Filosofie Masterexamen med huvudområdet Omvårdnad

Nuvarande position och anknytningar

Johan är Universitetsadjunkt inom Omvårdnad med inriktning mot Intensivvård, samt Doktorand vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin. Han innehar en dubbel Specialistsjuksköterskeexamen inom Intensivvård och Ambulanssjukvård, och en Filosofie Masterexamen med huvudområdet Omvårdnad.

Johan har mångårig klinisk erfarenhet av pediatrisk och vuxen somatisk intensivvård, prehospital sjukvård, liksom akut somatisk och psykiatrisk vård. Han är involverad i undervisning och handledning av examensarbeten på grund- liksom avancerad nivå, och har en pedagogisk ämnesportfolio som bland annat inkluderar respiratorisk svikt inom intensivvård, postoperativ omvårdnad i intensivvårdskontext, MIG-konsultationer och Outreach-projekt, arytmier, syra-bas och blodgastolkning samt medicinsk simulering.

Johan innehar rollen som invald Doktorandrepresentant vid Rådet för utbildning på Forskarnivå (FUR), samt styrelsemedlem och kassör för Tau Omega Chapter, Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing.

Forskning & Forskargrupper

Det pågående doktorandprojektet är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och den Kärlkirurgiska verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som syftar till att undersöka aspekter av hälsa och ohälsa vid diagnos, behandling och uppföljning av patienter med diagnosen abdominellt bukaorta aneurysm.

Johan ingår i Kärlkirurgiska forskargruppen vid Institutionen för Medicin, samt forskargruppen Vård i samband med akuta och kritiska tillstånd vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa.