Länkstig

Pether Jildenstål

Affilierad forskare

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Pether Jildenstål

Docent och Universitetsjukhusöver... i anestesi

Pether Jildenstål är docent, medicinedoktor och universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot anestesisjukvård, symptom och hälsa. Pether har tidigare varit programansvarig (tom år 2021) för alla specialistsjuksköterskeprogram på institutionen vårdvetenskap och hälsa. Aktuella uppdrag han besitter är bl.a. ansvarig för anestesispec.programmet, ledamot i institutionsrådet på VH, SA, GU. samt SA bedömer grupp för FOU anslag m.m. Pether har även 30 års erfarenhet av arbete inom anestesi och ambulans. Han är engagerad inom undervisning på avancerad och forskarnivå vid Sahlgrenskaakademin samt även forskning inom flera regioner i Sverige samt nationer. Pether har även en tjänst som Associate Professor vid Brooks College of Health, University of North Florida, USA.

• Forskning/Research

Forskning han bedriver består av kvantitativ forskning- interventionsstudier. Området som han studerar är perioperativt handhavande, -anestesidjupet, cerebral syresättning och postoperativkognition samt allmän postoperativåterhämtning. Pether forskar även inom fältet smärta, både vad gäller olika typer av läkemedel samt olika tekniker för att objektivt utvärdera nociception/smärta under och efter anestesi/operation. Ett annat område Pether forskar inom är AR och AI. Han leder och samverkar med flera olika forskargrupper vid flera olika sjukhus och universitet/institutioner i Sverige.

• Forskargrupp/Research group

Pether leder flera forskargrupper inom dels område smärta, anestesidjup, innovation och cirkulation samt lungforskning. Han samarbetar även nationellt och internationellt med flera olika grupper, bl.a. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset AN/OP/IVA område 2,5 i Göteborg, Örebro Universitetssjukhus och Universitet, Lund Universitet, University of Oslo Clinical medicine, Region SjællandAnæstesiologisk afdelingKøge Sygehus och University of North Florida, USA.

• Undervisning/Education

Anestesi och intensivvård, prehospitalt omhändertagande samt forskarutbildning -vetenskapligmetod

• Klinisk verksamhet/Clinical activity

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, AN/OP/IVA område 5, ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset i Örebro, Pre-hospitalsjukvård

• Nyckelord/Key words.

Depth of anaesthesia, perioperative cognition, postoperative recovery, cerebral/regional oxygen saturation, intraoperative pain management, nociception.