Länkstig

Alexander Olausson

Doktorand

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Alexander Olausson

Jag är doktorand på Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och affilierad till Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Jag är i grunden specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och är verksam på AnOpIVA-kliniken Område 5 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset / Östra.

Forskning

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka förutsättningarna för och effekterna av en opioidsparande personcentrerad vårdväg jämfört med konventionell opioidbaserad vård för patienter som ska genomgå obesitaskirurgi med titthålsteknik. Doktorandprojektet är en del av en klinisk prövning, Effects of an Opioid Sparing Care Pathway for Patients undergoing Obesity Surgery, som går under akronymen OS-PCC-Studien.

Forskargrupp

Gothenburg Pain Lab

Utbildning

Jag undervisar primärt inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, men håller även undervisning i andra kurser gällande anestesi på både grund- och avancerad nivå.