Länkstig

Sofia Erestam

Universitetsadjunkt

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Forskarstuderande

Avd för
kirurgi