Bild
träning intubering KTC
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Program
V2INV
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Varberg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05P
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05G

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter i alla åldrar med livshotande eller svår sjukdom. Det rör sig oftast om vård av patienter före och efter operationer eller som varit utsatta för trauma, har sviktande organ eller har svår smärta. Du som väljer denna inriktning förbereder dig för att utföra en självständig, målinriktad, högteknologisk och evidensbaserad omvårdnad och behandling. Arbetet är ansvarsfullt och utmanande.

Om utbildningen

Under denna utbildning kommer du utveckla din förmåga att identifiera och bedöma kritiskt sjuka patienters vårdbehov samt besluta om och vidta relevanta omvårdnadsåtgärder. Du arbetar utifrån patientsäkerhet och med ett vårdande och personcentrerat förhållningssätt mot både patienter och deras närstående. Ofta rör det sig om komplexa vårdsituationer.  Rollen ställer krav på handlingsberedskap, prioriteringsförmåga, flexibilitet och problemlösning.

Mer detaljerad information om programmet hittar du här 

Du som väljer att utbilda dig till intensivvårdssjuksköterska får en fördjupad kompetens inom både medicinsk vetenskap och omvårdnad

Du får verktyg för att självständigt kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård, pre- och postoperativ vård. Du får också kunskap för att bedriva utveckling inom specialistområdet. I utbildningen ingår ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla verksamheten, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i intensivvård. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) , t ex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. Vid VFU, som omfattar närmare en tredjedel av utbildningen, kan placering komma att ske inom hela Västra Götalandsregionen eller Halland. Vid ansökan till programmet har du möjlighet att välja ort för din VFU-placering: Göteborg eller Varberg (vid detta val kan placeringen även ske i Kungsbacka). 

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen. Den ger även behörighet till forskarutbildning. 

Specialistsjuksköterskor inom intensivvård arbetar oftast med akutsjukvård inom eller utanför sjukhus. Denna spetskompetens efterfrågas både inom offentlig och privat vårdverksamhet, inom civilsamhället liksom försvarsmakten och är både nationellt och internationellt gångbar.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna bedrivs på helfart och innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon

Vid ansökan till programmet har du möjlighet att välja ort för din VFU-placering: Göteborg eller Varberg. Den teoretiska delen av utbildningen är förlagd i Göteborg. Programmet består av kurser inom omvårdnad, medicinsk vetenskap, klinisk fördjupning och vetenskapsteori. Examination sker i form av skriftliga individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt individuell bedömning av färdighetsförmåga för specifika moment. 

Lokaler

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Praktik inom IVA kan sökas på universiteten i listan samt inom nätverket NORDPLUS Nordinnett. Ett Nordplus-stipendium följer med utbytesplatsen.

  • University of Jordan
  • Al-Quds University, Palestina
  • Universitetet i Stavanger
  • Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark
  • Århus Universitetssjukhus, Danmark
  • Universitetet i Stavanger, Norge
  • Högskolen på Västlandet, Bergen, Norge
  • Lituanian University of Health Sciences, Litauen

 

Även datainsamling för uppsats kan förläggas till Universitetet i Stavanger och i Al-Quds om det finns lämpliga projekt.

Läs mer om studier utomlands