Bild
bild av Frösöstenen
Länkstig

Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 750 000
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Forskningsprogrammet kommer att utveckla ett enhetligt ramverk för teorin om och tillämpningen av cykliska bevis. Vi kommer att ta upp grundläggande frågor om de cykliska bevisens natur: Vad avslöjar cykliska bevis om våra matematiska och filosofiska ramverk? Hur kan de användas för att effektivisera algoritmer och beräkningar? Är cykliska bevis den felande länken som förklarar de djuplodande likheterna mellan matematisk induktion och datavetenskaplig rekursion?

För mer information om projektet se projektets engelskspråkiga webbsida

https://www.gu.se/en/research/taming-jormungandr-the-logical-foundations-of-circularity-0