Länkstig

Fredrik Engström

Universitetslektor

Avdelningen för filosofi och logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J549
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Prodekan

Humanistiska fakulteten
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C414A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Fredrik Engström

Universitetslektor och docent i logik. Prodekan vid Humanistiska fakulteten.

Disputerade i matematik 2004 vid Chalmers på en avhandling i matematisk logik. Delar av forskarstudierna gjordes vid University of Birmingham.

Arbetade efter disputationen som universitetslektor i matematik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Sedan 2006 anställd vid Göteborgs universitet, först som forskarassistent, sedan forskare och sedan 2018 som universitetslektor i logik. Prefekt vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2016 till 2021.

Min forskning handlar framförallt om modeller till första ordningens aritmetik, generaliserade kvantifikatorer, dependence logic och logiska konstanter.