Länkstig

Fredrik Engström

Universitetslektor

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C504
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Fredrik Engström

Universitetslektor och docent i Logik.

Disputerade i matematik 2004 vid Chalmers på en avhandling i matematisk logik. Delar av forskarstudierna gjordes vid University of Birmingham.

Arbetade efter disputationen som universitetslektor i matematik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Sedan 2006 anställd vid Göteborgs universitet, först som forskarassistent, sedan forskare och sedan 2018 som universitetslektor i logik. Prefekt vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2016 till 2021.

Min forskning handlar framförallt om modeller till första ordningens aritmetik, generaliserade kvantifikatorer, dependence logic and logiska konstanter.

För att boka ett möte använd:

https://fredrikengstrom.youcanbook.me/