Bild
Graham Leigh, a researcher at the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Graham Leigh forskar i logik vid Göteborgs universitet och är Wallenberg Academic Fellow sedan 2015.
Foto: Bahareh Afshari
Länkstig

Logiker får prestigefullt Wallenbergsanslag förlängt

Graham Leigh, forskare vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, har tilldelats den prestigefyllda förlängningen av stipendiet Wallenberg Academy Fellow för sitt projekt Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity.

Graham Leigh är en av 16 forskare i Sverige som får detta förlängningsbidrag 2020. Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktigt program som stöder unga forskare. I slutet av den första femårsperioden kan Wallenberg Academy Fellows nomineras för ytterligare fem års finansiering.

När Graham Leigh blev Wallenberg Academy Fellow 2015 kunde han bilda en forskargrupp som studerar logik i skärningspunkten mellan matematik, filosofi och teoretisk datavetenskap.

– Vi undersöker frågor som: Vad är sanning och varför litar vi på den? Hur skiljer vi sanna påståenden från falska? säger Graham Leigh.

Mer allmänna fenomen

Liknande frågor har sysselsatt många logiker och filosofer all sedan antikens dagar, vad är nytt i ert angreppssätt?

– I stället för att undersöka en fråga i taget, ser vi dem som exempel på mer allmänna fenomen: Vilka regler litar vi på när vi skiljer nya sanningar från gamla? Vilka antaganden ligger bakom våra abstraktioner och generaliseringar?

När Graham Leigh började forskningsarbetet för fem år sedan sa han: ”Det finns inte ett tydligt slut. Det handlar om att gräva djupare. Jag bygger en tvärvetenskaplig grupp med forskare från olika områden, men med samma logiska grund, och sedan får vi se vad vi hittar. Kanske lär vi oss mer om datavetenskap, eller kanske blir vårt fokus mer filosofiskt. Jag vet faktiskt inte ännu.”

Vilka åsikter har du idag? Har du ändrat riktning?

– När jag ser på logik som ett ämne ser jag inte den traditionella indelningen i matematik, filosofi, datavetenskap och lingvistik. Istället ser jag olika kulturer som delar samma underliggande begrepp och problem, de är bara uttryckta på olika språk, säger Graham Leigh.

Vill förena forskningsfält

Vad fokuserar ni på i ert nya projekt?

– Cirkularitet spelar en avgörande roll inom alla logikområden. Det manifesterar sig i självreferenser i formella språk, i algoritmer, och även i våra uppfattningar om identitet och likhet. Detta projekt är ett försök att förena de olika manifestationerna av cirkularitet och utveckla en allmän teori för resonemang om sådana begrepp.

Nu kan han fortsätta med sitt forskningsprojekt under ytterligare fem år tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).

Text: Monica Havström

 

Kontakt
Se Graham Leighs webbsida

Mer information
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (extern webbplats) Han går på djupet med sanningen med hjälp av logik