Bild
Skidlift i dimma
Foto: Geoffrey Arduini
Länkstig

Teamsemantikens fundament: Mening i ett berikat ramverk

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 300 000
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Projektet syftar till att utveckla ny semantik för flera olika logiker, inklusive temporallogik som används för formell verifiering av program. Målet är att tillhandahålla en klassificering av principer som är vägledande för ”teamsemantik”, ett relativt nytt perspektiv på formell semantik som ökar tillämpbarheten av formella metoder för resonemang om mening och tolkning. Resultaten av projektet kommer i sin tur att användas för att belysa den mest grundläggande frågan av alla inom logiken: Vad är logik och vilka operatorer ska betraktas som en del av det logiska språket?

För att lära datorer hantera naturliga språk, för att kunna analysera filosofiska begrepp, för att verifiera datorprograms korrekthet och undersöka formella språk behöver de inneboende termernas och begreppens mening identifieras. Vi behöver ge dem en formell semantik.  

I det här forskningsprojektet fokuserar vi på ett nytt ramverk, teamsemantik, för formell semantik. I detta ramverk lyfts ett begrepps formella mening en nivå i den mängdteoretiska hierarkin och är i denna mening en berikning av det traditionella ramverket för formell semantik. Det kan ge en större klass språkliga och matematiska begrepp en formell betydelse. Det innefattar specifikt olika typer av beroenden, oberoenden och informationsflöden som används inom vitt skilda områden såsom formell semantik för naturliga språk, databasteori, formell verifiering av datorprogram, sannolikhetsteori, "social choice", och kvantfysik uttryckas, modelleras och analyseras.  

Projektet har potential att ändra på hur vi ser på modellteoretisk semantik för formella system. Men kommer också ge ny kunskap inom såväl formell semantik för naturliga språk som formell verifiering av datorprograms korrekthet. Genom att lyfta det semantiska synsättet från det traditionella kommer vi även kunna attackera en av logikens mest grundläggande frågor från ett helt nytt perspektiv: Vad är logik och vilka språkliga termer ska inkluderas i logikens språk?