Bild
Länkstig

Reflektion och sanning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7,500,000
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Finansiär
Knut och Alice Wallenberg Stiftelse

Kort beskrivning

Genom detta projekt kommer några av vetenskapens mest grundläggande frågor att belysas: Vad är sanning? Hur skiljer vi ut sanna påståenden från falska? och Varför litar vi på sanning? Detta är frågor som förbryllat logiker och filosofer sedan antiken, men ändå föreslås här helt nya vägar för att förstå dem bättre.

Den nyskapande täta sammanvävningen av filosofiska, matematiska och datavetenskapliga metoder kommer att fungera som en språngbräda för flera nya framsteg inom vart och ett av dessa områden. Forskningsprogrammet kommer att erbjuda nya infallsvinklar och rön inom en lång rad filosofiska debatter, från diskussioner om sanningsbegreppets förklaringskraft till resonemang kring vår tillit till och beroende av matematik (matematikens ontologi).