Bild
Länkstig

Reflektion över sanning och typer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2,800,000
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Vilka grundläggande principer är modern matematik beroende av? Det är vanligt med komplexa bevis, som hänvisar till abstrakta begrepp såsom mängder och högre oändligheter. Men behöver dessa bevis egentligen så pass kraftfullt maskineri?

Detta projekt kommer att bidra till det breda utbud av tekniker och idéer som används för att analysera och potentiellt formalisera abstrakta matematiska argument. Bland annat genom ett nytt tillvägagångssätt för att hantera reflektion, den process varigenom en matematisk domän berikas med nya konstruktioner, operationer och objekt. Studien kommer att bygga vidare på framgångarna med axiomatiska metoder inom logik och tolkningar av reflektionsprocessen som nyligen upptäckts inom datavetenskap.

Kontaktperson

Graham E. Leigh (graham.leigh@gu.se)