Bild
Foto: Bahareh Afshari
Länkstig

Modal my-kalkyl: En studie i deskriptiv komplexitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3,400,000
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Syftet med det aktuella projektet är att fördjupa vår förståelse för den matematiska teori som ligger till grund för reaktiva datorsystem. Sådana system är designade för att upprätthålla en kontinuerlig interaktion med sin omgivning och är ofta, som i fallet med automatiska signalsystem för järnvägen, säkerhetskritiska. De viktigaste egenskaperna hos reaktiva system, såsom signalkorrekthet, kan enkelt specificeras och testas med hjälp av en abstrakt matematisk teori som kallas my-kalkyl.

Målet med projektet är att utveckla nya tekniker för att lösa några av de mest utmanande olösta problemen inom my-kalkyl. I synnerhet kommer jag att angripa frågor rörande uttryckskraft (vilka egenskaper kan uttryckas?), styrka (hur mycket rekursion krävs?), avgörbarhet (finns rimliga algoritmer?) och komplexitet (vilka resurser kräver beräkningen?).

Bahareh Afshari
Bahareh Afshari, forskare i logik
Foto: Monica Havström