Länkstig

En hållbar äldreomsorg för brukare och medarbetare

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap. Forskar om arbete, ledning och organisering i vård och omsorg samt om förhållanden som bidrar till hållbarhet, välbefinnande, engagemang och hälsa. Leder forskargruppen LEXLIV.

Jag vill bidra till kunskap om livs- och arbetslivsförhållanden som är hållbara för alla och ger ett gott liv på äldre dagar. Genom min forskning vill jag medverka till en större helhetssyn i utvecklingen av en god omsorg, så att den vare sig sker på andras bekostnad eller på ett sådant vis att det inte är hållbart i längden.

Bild
Lotta Dellve
Foto: Johan Wingborg

Attraktiv för både medarbetare och chefer

Flera värden och perspektiv på god vård och omsorg behöver integreras för att skapa hållbarhet. Vi undersöker hur ledning och organisering kan bidra till att ge största möjliga självbestämmande för brukarna, god vård och omsorg och samtidigt vara attraktiv och hållbar för medarbetare och chefer – även i områden som har mindre resurser.

Idag är resurser och former för god vård och omsorg väldigt olika fördelade. Det finns god och fin vård i vissa delar av landet och nästan ingenting alls i andra.

Problem dumpas uppåt och nedåt 

Sverige har i grunden ett bra system som skapar bra förutsättningar för god vård och omsorg, men systemet kan ofta fallera då det saknas en eller flera resurser eller funktioner. Då krävs det att chefer och medarbetare fokuserar på det som verkligen betyder något i omsorgen. Många chefer tar inte det mandat de faktiskt har för att kunna utveckla verksamheten. Det finns också en utbredd dumpning av problem uppåt och neråt i linjen i offentlig sektor. Det har vi sett i flera studier. När man istället tar tag i problem, fokuserar på kärnverksamheten och stegvist utvecklar det man faktiskt kan, så kan det bli ett genombrott i utvecklingsarbetet.

Mer makt till medarbetarna

De verksamhetstjänande cheferna och medarbetarna har delaktighet och kärnverksamhetens bästa för ögonen. Det finns flera spännande lokala initiativ med duktiga engagerade chefer, medarbetare och medborgare som ser till att äldreomsorgen fungerar idag. Ett exempel är när man fört över ledningen över omsorgen till medarbetare och skapat lokala ledningsgrupper. Andra goda exempel finns där man arbetat innovativt med lösningar i vardagen och fungerande samarbeten mellan vård och omsorg.

Göra medvetna val

Jag är väldigt fascinerad av att ta reda på hur de egentligen gör när de lyckats skapa lösningar och vad som driver och stöttar dem att fortsätta. Min egen drivkraft ligger i att skapa förståelse så att alla blir medvetna om de val som görs. Det beror nog på att maktutövanden eller insiktslösa dumheter i organiseringen alltid har irriterat mig.