Länkstig

70 är det nya 50

Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap. Forskar på faktorer i förhållande till demens och andra psykiska sjukdomar, samt hur hälsan hos 70-åringar har förändrats över tid i H70-studierna i Göteborg. Leder forskargruppen EPINEP.

Vi är mest kända för vår demensforskning och riskfaktorer för att utveckla Alzheimers sjukdom. Vi var först i världen med att påvisa att kärlsjukdom, högt blodtryck, övervikt och stress i medelåldern kan öka risken för Alzheimers. Annan forskning som vi har fått mycket uppmärksamhet för handlar om psykisk ohälsa hos äldre och hur vanligt det är med depressionssjukdomar, vilka faktorer som kan påverka depression och sambandet mellan depression och hjärt-kärlsjukdom.

16 institutioner studerar samma personer

Bild
Ingmar Skoog
Foto: Johan Wingborg

Jag har hållit på med den här forskningen i över 30 år. Dels tycker jag att det är väldigt roligt med multidisciplinär forskning, dels är det spännande att få arbeta med de stora befolkningsundersökningarna som vi har haft igång sedan 1983, de så kallade H70-studierna. Här studerar vi 70-åringar som är födda vissa år och som vi sedan följer fram tills de dör. Idag studerar forskare från 16 olika institutioner samma personer i H70-studien.

Unik studie

Den första undersökningen tittade på människor födda 1901, och den senaste, som är den största som gjorts hittills, undersökte personer födda 1944.
H70 är en av de bredaste och en av de första äldrestudierna som gjorts. Det är unikt att vi kan titta på personer som är födda olika år, vid samma ålder och att vi har jämförbara undersökningar. Vi undersöker även många olika biologiska markörer, på ryggvätska, kroppssammansättning och undersöker hjärnan med magnetkamera och gör noggranna intervjuer när det gäller sociala faktorer.

Fysisk och intellektuell kapacitet som en 50-åring

Våra stora studier visar att det har skett enorma förändringar när det gäller åldrandet. Vi brukar säga att 70 är det nya 50, vilket innebär att man som 70-åring idag kan ha en fysisk och intellektuell kapacitet, som en 50-åring för 30 år sedan. Vi ser också stora förändringar i attityder. Många personer som idag är i 70-årsåldern vill ut och resa och hinna med att göra roliga saker innan de blir för gamla, medan många 70-åringar på 1970-talet var tacksamma över att de över huvud taget hade en bostad och en pension.
Allt förändras, från biologiska markörer till personligheten, det är alltså en helt ny befolkning! Blodtrycket blir till exempel allt bättre och män och kvinnor blir mer lika varandra, både när det gäller intellektuella och kroppsliga funktioner.

Jämföra åldrandet i olika länder

Jag skulle vilja göra en internationell H70-studie där vi följer människor som är födda ett visst år, i Sydamerika, Asien, Afrika, olika delar av Europa, Nordamerika och Sverige. Det enda gemensamma är att de här personerna är födda samma år. Då skulle det vara intressant att se hur deras olika historia har påverkat att människor som är födda samma år, har nått åldrandet på olika sätt. Det skulle visa hur faktorer i omgivningen har påverkat åldrandet, men även att man har olika gener i olika länder. Man äter olika, man har varit med om krig och svält på vissa ställen medan andra levt i fred i ett välfärdssamhälle. 

H70-studien - en av Sveriges äldsta populationsstudier

 

  • Startade 1971. En av Sveriges äldsta populationsstudier. Genomförs i Göteborg. Olika årgångar av 70-åringar undersöks och följs upp kontinuerligt.
  • Första gruppen om 973 personer undersöktes vid 16 tillfällen, fram till 102 års ålder. Gruppen bestod då av nio personer.
  • Ytterligare fem 70-årsgrupper och en 75-årsgrupp har undersökts. De senast inkluderade, 1 203 personer, är 70-åringar födda 1944.

H70 mål:

  • Studera det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och ta fram referensvärden för äldre personer.
  • Kartlägga förekomsten av sjukdom samt riskfaktorer och riskindikatorer för sjukdom.
  • Kartlägga behovet av sociala och medicinska insatser för äldre.
  • Studera möjligheterna till förebyggande åtgärder kring åldrandet och effekterna på individ och samhälle. Genom ett multidisciplinärt angreppssätt få en bred belysning av åldrandet och dess konsekvenser för individ och samhälle.