Länkstig

Äldres kunskap avgörande för ett gott åldrande

Synneve Dahlin Ivanoff, professor i arbetsterapi. Forskar på olika typer av stöd för sköra äldre personer och tidiga oupptäckta tecken på hur åldrande upplevs av personerna själva samt påverkan av yttre faktorer som också reglerar takten och riktningen på åldrandeprocessen. Leder forskargruppen FRESH.

Alla våra studier syftar till att alla sköra äldre ska få ett gott åldrande. Framför allt gör vi olika typer av interventionsstudier, där vi går in tidigt i åldrandeprocessen och jobbar för att främja hälsa, så att man kan göra något innan de har för mycket problem med sitt åldrande. Målet är att äldre ska må bra och kunna göra det de vill göra, när de vill.

Bild
Synneve Dahin Ivanoff
Foto: Magnus Gotander

Viktigt vara de äldres röst

Äldre blir hanterade på ett sätt man inte tror är möjligt. Många far illa. Hemtjänsten funkar inte. Sjukvården funkar inte. Att vara de äldres röst är jätteviktigt. Hela äldresjukvården skulle behöva förändras och vi måste prata med dem det gäller, både de som jobbar med äldre och de äldre själva.

Dignitet och självkänsla i behåll

Det är väldigt enkelt egentligen. Vi har haft ett projekt i Mölndal, med de allra svårast sjuka som åker ut och in på sjukhus. Där jobbade man med en vård- och omsorgskoordinator som följer den äldre över de administrativa gränserna och som man alltid kan ringa till. Det är ett enkelt sätt att lösa det på.

I vår forskning provar vi olika arbetssätt för att äldre personer själva ska kunna bestämma vad de vill ändra i sina liv. Vi kan inte göra dem friska, men se till att de kan må så gott som möjligt när de blir äldre, med dignitet och självkänslan i behåll.

Verktyg för att klara vardagen

 

Vi vill ge äldre personer verktyg att klara vardagen. Vi har bland annat gjort en brukarbok tillsammans med de äldre som visar vart man kan vända sig och hur man kan tänka. Boken ger råd om vad jag gör om jag är hård i magen, inte kommer i kontakt med vårdcentralen eller har svårt att komma ut ur lägenheten. Vi har också utvecklat ett screeninginstrument som ska användas på samtliga akutmottagningar i Göteborg, för att identifiera vilka som är sköra, så att de får snabbare vård och blir omhändertagna på ett bra sätt.

De äldre vet vad som är bra för dem

Det är fantastiskt att träffa alla dessa äldre människor, att intervjua dem och att sedan sitta med vår insamlade data och skriva. Det känns värdefullt, även om det inte handlar om att lösa cancerns gåta. Det vi gör är viktigt eftersom den här gruppen inte hörs. Det är ingen som slåss för dem. Och de äldre själva vet vad som är bra för dem. Det ska inte vara professionella intressen som driver detta. Tyvärr visar forskningen att besluten ofta tas utan äldre människors deltagande, trots att deras kunskap kan vara avgörande för att förbättra deras hälsa och välbefinnande. Så vems röst blir hörd? Och vad är det som de politiska besluten baseras på?