Göteborgs universitet
Bild
äldre dam som tittar på telefon
Foto: Georg Arthur Pflueger
Länkstig

PROTECT-Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

Syftet med detta projekt är att utvärdera om personcentrerad vård kan ges på distans och stärka självtillit (self-efficacy) och minska sjukhusvård. Personer med diagnosen KOL och/eller kronisk hjärtsvikt rekryteras på vårdcentraler med uppföljning i hemmet via telefon och en e-hälsaplattform där en personlig hälsoplan görs tillsammans med specialistutbildad sjuksköterska.

På den digitala plattformen kan deltagarna också rapportera hur de mår, skriva hälsodagbok och bjuda in vänner och anhöriga. Intervjuer kommer att ske med deltagarna, närstående och involverad personal.

Deltagare i båda grupperna kommer att besvara enkäter vilka berör upplevelse av symtom, livskvalitet och självtillit. Enkäterna kommer att besvaras vid första gången på sjukhuset, sedan efter 3, 6, 12 och slutligen efter 24 månader.

Forskare: 

Lilas Ali

Inger Ekman 

Andreas Fors

Sara Wallström

Elin Blanck

Karl Swedberg 

Eva Fredlund (patient medforskare)

Emmelie Barenfeld 

Joanne Fuller 

Hanna Gyllensten 

Mahboubeh Goudarzi (forskningssjuksköterska)