Länkstig

Emmelie Barenfeld

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Emmelie Barenfeld

Jag är anställd som universitetslektor vid Sahlgrenska akademin där jag undervisar på arbetsterapeutprogrammet samt fysioterapeutprogrammet. Jag arbetar i olika forskningsprojekt som är affilerade till Centrum för personcentrerad vård (GPCC), samt i projekt affilerat till Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap).

Forskningsområde:

Nära vård ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv, med ett specifikt fokus på hur omställningen till en mer personcentrerad vård kan stödjas genom olika insatser. De projekt jag forskar inom handlar om såväl utvärdering av personcentrerade interventioner från ett patientperspektiv liksom utvärdering av utbildningsinsatser för att stödja implementering av personcentrerade arbetssätt hos personal och ledare. Forskningsprojekten bedrivs i olika kontexter och i samverkan med patienter, personal och ledare. Om du känner dig nyfiken kan du läsa mer om projekten nedan.

Undervisning:

Jag undervisar på grundnivå och avancerad nivå. Vid arbetsterapeut-programmet har jag kursansvar för två kurser med relaterade ämnen på grundnivå (anatomi och fysiologi samt medicinska ämnen) utöver detta arbetar jag framförallt i kursen den arbetsterapeutiska-processen. Jag undervisar även om personcentrering och teamarbete vid fysioterapeutprogrammet. På avancerad nivå är mina undervisningsområden God och nära vård, implementering samt hälsopromotion.

Forskningprojekt:

Mot en personcentrerad vård – utvärdering av ett ledarskapsprogram

Strategier för att stödja implementeringen av personcentrerad vård

Hälsoekonomiska aspekter av personcentrerad vård

Brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa

Postdoc-projekt:

PROTECT - Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

IHOP-e Personcentrerad vård på distans för sköra äldre