Bild
Hålkort
Länkstig

En valstudie från 1954 har återskapats

Publicerad

För tre år sedan hittades hålkort till en 70 år gammal valundersökning på Göteborgs universitet av en slump. Nu har hålkortens mikrodata återskapats, vilket beskrivs i en ny rapport.

Hålkorten användes av statsvetarna Jörgen Westerståhl och Bo Särlvik för att registrera enkätsvaren i en studie av 1954 års kommunalval. I denna pilotstudie intervjuades ett urval av väljare från Göteborg och två landsbygdskommuner utanför Borås. Syftet var att ta reda på hur många människor som nåddes av olika sorters budskap under valkampanjer, och vilken effekt dessa budskap fick på väljarna.

– Här lades grunden till Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och de svenska valundersökningarna. Tack vare Jörgen Westerståhls intresse för att kombinera stora väljarundersökningar med innehållsanalyser av medier och partipropaganda kunde demokratins sätt att fungera börja studeras systematiskt. Att vi kan rekonstruera data från den allra första studien samma år som Valforskningsprogrammet firar 70 år är väldigt roligt, säger forskningsledaren Henrik Ekengren Oscarsson.

Bild
Axel Karlsson.
Axel Karlsson.

Axel har gjort jobbet

Den som har kodat om svaren på de 389 hålkorten är Axel Karlsson, tidigare student som gjorde praktik på Valforskningsprogrammet hösten 2023. Han har också skrivit rapporten Sjuttio år senare: återskapandet av 1954 års valstudie. Eftersom de enda två kvarvarande maskinerna som kan läsa gamla hålkort finns på museum, så fick Axel Karlsson hitta på ett eget sätt att återskapa mikrodatan.

Hur gjorde du?

– Jag förde över datan från hålkorten till en databas i Excel som jag därefter kunde bearbeta i statistikprogrammet Stata. Datan gjordes digitalt läsbar och finns nu i Valforskningsprogrammets databas, säger Axel Karlsson.

Kan du ge ett exempel på en fråga som ställdes för 70 år sedan?

– En handlade om vem eller vilka deltagarna hade diskuterat politik med veckan innan intervjutillfället. Det vanligaste var att man diskuterade politik med en person i samma socialgrupp som en själv, och åsikterna var ganska lika. När diskussionerna fördes över socialgruppsgränserna var åsiktsskillnaderna större.

Är den nya datan tillförlitlig?

– Ja, stickprov visar att ”mina” svar överensstämmer bra med den återskapade datamängden från originalstudien, det vill säga resultaten från 1954. Det finns kvar antecknade resultat för varje hålkortskolumn som jag har jämfört med mina egna inmatningar för att se hur nära de matchar, säger Axel Karlsson.

Hur kan en 70 år gammal valstudie användas i dag?

– Nu när mikrodatan finns kan vi analysera den på samma sätt som våra övriga studier 1956–2022. Vi får försöka göra en tidsserie för exempelvis Göteborg tillbaka till 1954, det har vi inte hunnit göra ännu, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

 

Text: Anna-Karin Lundell

Mer information

Länk till rapporten: Sjuttio år senare: återskapandet av 1954 års valstudie (pdf).

I september 2024 fyller Valforskningsprogrammet 70 år. Den första svenska valundersökningen genomfördes som en pilotstudie redan i samband med 1954 års val. Sedan dess har Valforskningsprogrammets forskning kretsat kring opinionsbildning, val, väljarbeteende och den representativa demokratin. Under hela året firar vi 70-årsjubileet med publikationer och evenemang.

Relaterat innehåll