Göteborgs universitet
Bild
Studenter

Personalvetenskap

Inom personalvetenskapen studeras förhållandet mellan människa, organisation och samhälle. Idag anses de anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor är därför en strategisk resursfråga som behandlas på ledningsnivå.

Som personalvetare arbetar du med personalfrågor i ett mycket brett perspektiv. Det kan handla om områden som rekrytering, utveckling eller utbildning. Mer konkret kan du arbeta med:

 • personalpolitik
 • arbetsrätt
 • personalekonomi
 • ledarskap
 • utvecklingsarbete
 • kommunikation
 • kompetensutveckling
 • relationer och konflikthantering
 • jämställdhets och mångfaldsfrågor
 • rekrytering och omställning
 • arbetsmiljö och rehabilitering
 • anställnings och lönevillkor

Efter examen
Studier i personalvetenskap förbereder för ett kvalificerat personalarbete där du självständigt kan planera och genomföra uppgifter inom det personalvetenskapliga fältet som kräver analysförmåga, helhetssyn och kritiskt tänkande. En viktig arbetsmarknad är rekryteringsbranschen, med allt från stora internationella koncerner till mindre specialistföretag. En del personalvetare startar också eget.