Göteborgs universitet
Bild
Studenter

Personalvetenskap

Detta flervetenskapliga område har särskilt fokus på förhållandet mellan människa, organisation och samhälle. Idag anses de anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor är därför en strategisk resursfråga som behandlas på ledningsnivå.

Personalvetare arbetar med frågor inom en rad olika områden i en organisation, från personalstrategi till sociala frågor. Mer konkret kan det handla om:

 • personalpolitik
 • arbetsrätt
 • personalekonomi
 • ledarskap
 • utvecklingsarbete
 • kommunikation
 • kompetensutveckling
 • relationer och konflikthantering
 • jämställdhets och mångfaldsfrågor
 • rekrytering och omställning
 • arbetsmiljö och rehabilitering
 • anställnings och lönevillkor

Efter examen
Studier i personalvetenskap förbereder för ett kvalificerat personalarbete där man självständigt kan planera och genomföra uppgifter inom det personalvetenskapliga fältet som kräver analysförmåga, helhetssyn och kritiskt tänkande.