Göteborgs universitet
Bild
Studenter

Personalvetenskap

Detta flervetenskapliga område har särskilt fokus på förhållandet mellan människa, organisation och samhälle. Idag anses de anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor är därför en strategisk resursfråga som behandlas på ledningsnivå.