Göteborgs universitet
Bild
Sociologi
Foto: Unsplash

Sociologi

Detta vetenskapliga fält fördjupar sig i sociala relationer och sociala processer i samhället. Sociologi handlar om människors möten i vardagen, livshistorier och identiteter.

Video (00:01:00)
Sociologi - kritisk distans till samhället