Göteborgs universitet
Bild
Lärarutbildningen
Foto: Unsplash

Lärarutbildning

Inom de flesta lärarprogram vid Göteborgs universitet läser studenter kurser vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Lärarutbildning 

Vid institutionen finns forskning och kunskap kring många av de frågor och utmaningar som blivande lärare kommer att möta genom utbildningen och i yrkesrollen. Dessa behandlas på kurser med ett  utbildningsvetenskapligt och allmändidaktiskt fokus, så kallade kärnkurser. De kurser som ges vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap behandlar: 

  • sociala relationer (t.ex. identitet och social kategorisering, strukturell ojämlikhet, jämlikhet och jämställdhet, rasism, interkulturell kompetens)  

  • gruppdynamik och grupprocesser 

  • konflikter och konflikthantering  

  • ledarskap och profession 

  • vetenskapliga förhållningssätt 

  • utvärdering och vetenskaplig metod 

På många av dessa kurser arbetar vi också med mer praktiska moment där studenterna – med hjälp av våra anställda dramapedagoger – får utveckla sin erfarenhet och förståelse för lärarens arbete med gruppdynamik och sociala normer. 

 

Arbete inom programmen 

Institutionens kursansvariga lärare sitter ofta med i programråd för respektive program och deltar i lärarlagsmöten och lärarkonferenser med syfte att utveckla helhet och progression inom programmen. Här sker ett utbyte och samarbete med lärare från andra institutioner samt med lärare från ämneskurser och verksamhetsförlagd utbildning. 

Vidareutbildning 

För yrkesverksamma lärare som saknar svensk lärarexamen ges även kurser inom programmen Vidareutbildning av lärare och Utländska lärare och akademikers vidareutbildning. Mer om vidareutbildning.