Göteborgs universitet
Länkstig

"Jag ser tillbaka på mina fem studieår med ett leende på läpparna"

Lovisa Larsson har läst både personalvetarprogrammet och det internationella masterprogrammet "Strategic Human Resource Management and Labour Relations" vid Göteborgs universitet. Här berättar hon om hur hon upplevde sina studier och vad de ledde till för arbete.

Namn: Lovisa Larsson
Ålder: 27
Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: HR-Specialist, Göteborgs Stad
Utbildning: Kandidat i personalvetenskap samt master i strategisk HRM

 

Vad jobbar du med just nu? 
Idag jobbar jag som HR-Specialist inom Göteborgs Stad. Mitt uppdrag är att agera HR-stöd för verksamhetens chefer och medarbetare i både strategiska och operativa frågor, exempelvis inom områden såsom arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning, ledarutveckling och samverkan. 

Både min kandidat och master hade en bredd som jag uppskattar, jag fick med mig lite av allt vilket är tacksamt då HR är ett väldigt brett område.

Hur har dina studier i personalvetenskap bidragit till det du gör idag? 
Min utbildning gav mig en bra grund och jag anser absolut att jag har fått med mig bra verktyg för att förstå olika frågor och problem som kan uppstå inom personalområdet. Både min kandidat och master hade en bredd som jag uppskattar, jag fick med mig lite av allt vilket är tacksamt då HR är ett väldigt brett område. Under min master gjorde jag praktik och uppsats på ett och samma företag vilket gav mig möjligheten att vara en del av en HR-avdelning innan min examen vilket gjorde mig mer trygg inför mitt första instegsjobb. 

Har studierna påverkat dig på annat sätt? 
Jag ser tillbaka på mina fem studieår med ett leende på läpparna. Det var en otroligt rolig tid! Utöver mina värdefulla studier fick jag nya vänner, jag engagerade mig i insparksaktiviteter och jag gjorde en utbytestermin i Oxford. 

Hur kom det sig att du valde att läsa personalvetenskap vid Göteborgs universitet? 
Jag är från Göteborg och bestämde mig för att jag ville plugga i min hemstad då jag har mycket vänner och familj här. Sedan tyckte jag att bredden i Göteborgs universitets personalvetarprogram lät spännande. 

Det absolut bästa var alla människor jag fick träffa och att jag fick möjligheten att göra en utbytestermin i Oxford. Många av mina gamla klasskamrater är idag mina närmsta vänner.

Hur upplevde du tiden som student? 
Det absolut bästa var alla människor jag fick träffa och att jag fick möjligheten att göra en utbytestermin i Oxford. Många av mina gamla klasskamrater är idag mina närmsta vänner.

Har du några råd till den som funderar att söka till personalvetarprogrammet eller HRM-mastern? 
Om man tycker att personalfrågor låter spännande så tycker jag att man absolut ska söka! Om det inte blir som man tänkt sig finns det en massa andra utbildningar som Göteborgs universitet kan erbjuda. Och stressa inte för mycket över tentor och inlämningar. Ta en sak i taget och ta hjälp av dina klasskamrater, ni sitter alltid i samma båt under studietiden och det är en trygghet.