Göteborgs universitet
Länkstig

Arbetsvetarprogrammet gav en bred bas och möjlighet att bygga nätverk

Alexandra Sjögren fastnade för den bredd som Arbetsvetarprogrammet kunde erbjuda. Utbildningen ledde så småningom till ett arbete där hon hjälper människor i en utsatt position att hitta en sysselsättning.

Namn: Alexandra Sjögren
Ålder: 32 år
Bostadsort: Kungsbacka
Sysselsättning: Arbetsmarknadshandläggare
Utbildning: Kandidatexamen från Arbetsvetarprogrammet 2019

Vad jobbar du med just nu?
Jag arbetar på Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet där jag möter personer som mer eller mindre hamnat i en samhällelig ytterkant. Tillsammans hittar vi vägar till arbete eller studier för att nå egen försörjning. Jag arbetar myndighetsnära och med olika bedömningar.

Hur har dina studier i arbetsvetenskap bidragit till det du gör idag?
Eftersom jag arbetar myndighetsnära har inriktningen mot analys och utvärdering varit viktig. Jag har också arbetat inom privat näringsliv och bland annat varit en del av start-ups inom arbetsmarknadspolitiska områden, och då har även projektledningen varit viktig.

Har studierna påverkat dig på annat sätt?
Många gånger har kunder/arbetsgivare varit väldigt intresserade av min utbildning och velat veta mer vilket lett till givande samtal och nya möjligheter.

Jag undersökte olika möjligheter och när jag hittade till Arbetsvetarprogrammet beskrevs en mycket bredare bas än många andra program, så det var det självklara valet.

Hur kom det sig att du valde att läsa arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet?
Jag var vid en punkt i livet där jag ville utvecklas. Jag frågade en av mina närmsta vänner var hon kunde se mig om fem år och fick då svaret; ”inom verksamhetsutveckling och personal”. Jag undersökte olika möjligheter och när jag hittade till Arbetsvetarprogrammet beskrevs en mycket bredare bas än många andra program, så det var det självklara valet. Sedan har mina mål reviderats längs vägen och jag har mer och mer nischat in mig på arbetsmarknadspolitiska områden, vägledning, med mera. Men har som sagt också varit med på ett gäng start-ups i rollen som affärsutvecklare, bland annat.

Hur upplevde du tiden som student?
Jag valde att läsa programmet på 200% vilket såklart innebar att jag hade fullt upp hela tiden, det är min tydligaste upplevelse av tiden. Men det jag upplevde som allra bäst var möjligheten att besöka flertalet olika företag i syfte att genomföra undersökningar, utvärderingar eller liknande. Då kunde man bygga nätverk.

Det jag upplevde som allra bäst var möjligheten att besöka flertalet olika företag i syfte att genomföra undersökningar, utvärderingar eller liknande. Då kunde man bygga nätverk.

Har du några råd till den som funderar att söka till arbetsvetarprogrammet eller läsa andra kurser inom arbetsvetenskap?
Du skaffar dig en efterfrågad kompetens, men du behöver hitta en tydlig nisch eftersom basen är bred. Och kom ihåg att jobba effektivt med ditt nätverk och ha en plan för vad du vill göra efter examen.