Länkstig

Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning

Kurs
SF1400
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27108

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som tidigare har läst samhällsvetenskapliga ämnen och som söker djupare insikter om och ökade kontakter med arbetslivet. För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som tidigare har läst samhällsvetenskapliga ämnen och som söker djupare insikter om och ökade kontakter med arbetslivet. Genom praktiken får du möjlighet att aktivt arbeta med samhällsfrågor inom olika verksamheter som till exempel statliga myndigheter, kommunala verksamheter, frivilliga organisationer eller företag.

Under praktikkursen får du:

  • Pröva dina kunskaper genom konkreta arbetsuppgifter. 
  • Bilda dig en uppfattning om din framtida yrkesverksamhet.
  • Lärdomar och frågeställningar som är till nytta för vidare studier.
  • Kontakter och referenser som kan vara till hjälp när du i framtiden ska söka jobb. 

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål. Arbetsuppgifterna under praktiken behöver vara relevanta och av avancerad karaktär. Praktiken behöver vara godkänd på förhand av kursansvarig. Du hittar mer information i Studentportalen, längst ner på sidan under Information från fakultet och institution.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 150 hp på grundnivå. Av dessa måste 90 hp inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå vara i något av ämnena/huvudområdena Arbetsvetenskap, Europakunskap, Globala studier, Globala utvecklingsstudier, Humanekologi, Internationella relationer, Journalistik, Kriminologi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Offentlig förvaltning, Personalvetenskap, Psykologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi eller Statsvetenskap.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp. Förtur ges till studenter som inkommit med en praktikplan senast 15 juni inför höstterminen eller 25 november inför vårterminen. Planen ska vara signerad av handledare på praktikplatsen och uppnå kriterier för godkänd praktikplan.

Studier utomlands

Praktiken kan genomföras både i och utanför Sverige.